Turystyka- strona główna

Liczba odwiedzających: 5979
Głównymi obszarami atrakcyjności turystycznej powiatu grójeckiego są doliny rzeki Pilicy (południowa granica gmin: Nowe Miasto, Mogielnica i Warka) oraz rezerwaty przyrody zlokalizowane w gminach Belsk Duży, Pniewy, Grójec, Mogielnica. Na terenie powiatu grójeckiego znajduje się szereg obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Są to obiekty sakralne, a wśród nich, drewniany kościół z XVII w. p.w. Św. Trójcy w Chynowie, kościół drewniany z 1618 r. p.w. św. Wawrzyńca w Wilkowie (gm. Błędów), w pocz. XIX w. w ruinie, odrestaurowany w 2. ćw. XIX w. Ponadto stanowiska archeologiczne, zabytki przemysłowe oraz zespoły dworsko-parkowe i pałacowo-parkowe nadające się doskonale na rezydencje, punkty agroturystyczne, a także na realizacje scen plenerowych do filmu. Są to m.in. obiekty: klasycystyczny pałac z 1783-86 w Małej Wsi (gm. Belsk Duży), barokowo-klasycystyczny pałac z 2. ćw. XVIII – pocz. XIX w. w Świdnie (gm. Mogielnica), neorenesansowy pałac z ok. 1900 r. w Woli Boglewskiej (gm. Jasieniec), późno-klasycystyczny pałac z ok. poł. XIX w. w Tomczycach (gm. Mogielnica), późnobarokowy pałac z ok. 1735-56 w Nowym Mieście n. Pilicą, a także klasycystyczny dwór z lat 1935-36 w Kociszewie (gm. Grójec), klasycystyczny dwór z 1. poł. XIX w. w Rytomoczydłach (gm. Jasieniec), drewniany dwór z ok. 1918r. w Lechanicach (gm. Warka).sanktuarium_lewiczyn.jpg (310 KB)

Warto zobaczyć również Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie – kościół wzniesiony na wzgórzu, które w XIII w. wojsko księcia mazowieckiego usypało w podzięce Bogu za odniesione zwycięstwo nad wrogiem. Obecna świątynia pochodzi z 1606 r. Ołtarz główny wykonany został w roku 1750. W środkowej części znajduje się obraz Matki Boskiej Lewiczyńskiej z Dzieciątkiem. Najstarsza tradycja utrzymuje, że jest jednym z trzynastu dzieł samego św. Łukasza Ewangelisty.