RAPORT – koła zainteresowań

W terminie od 5 października 2010 do 30 kwietnia 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia pozalekcyjne „Koła zainteresowań” dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

Zgodnie z założeniami projektu powstało  5 grup 15-osobowych, w tym 3 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu (koło dziennikarskie, koło recytatorsko-teatralne i koło chóru) oraz 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce (koło dziennikarskie i koło recytatorsko-teatralne).

W ramach projektu zrealizowanych zostało 480 godzin dydaktycznych, po 96 dla każdej z grup.

W trakcie zajęć uczniowie mogli odkrywać i rozwijać swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne i wokalne i organizacyjne.  Zajęcia pozwoliły nabyć uczniom dodatkowe umiejętności, takie jak umiejętność pracy w grupie, doskonalenie komunikowania się w języku ojczystym, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie z tremą i stresem. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu uczniów.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy ćwiczyli, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego