Raport realizacji wyjazdów na basen młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą – listopadzie 2011 r.

Organizacja i realizacja wyjazdów młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą przebiegała według ustaleń ze Starostwem Powiatowym w Grójcu i kierownictwem S.O.S.W. w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą.

Podczas realizacji wyjazdów na basen wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Do każdego z wyjazdów dołączona została polisa ubezpieczeniowa NNW (firma Generali) wraz z aktualną listą uczestników.

W czasie realizacji programu rehabilitacyjnego na basenie opiekunowie wskazani przez Dyrektorów S.O.S.W. i zatrudnieni przez wykonawcę – wykonali dokumentację w postaci: zdjęć i raportu miesięcznego.

W raporcie została zawarta charakterystyka uczestników wyjazdu, opis programu rehabilitacyjnego, wykaz uczestników szkolenia.

Uczestnicy wyjazdów podczas pobytu na basenie korzystali z następujących atrakcji:

 • Hydroterapii
 • Zjeżdżalni wodnych,
 • Aerobiku wodnego,
 • Gimnastyki korekcyjnej,
 • Ćwiczeń z przyrządami,
 • Ćwiczenia  w pływaniu i oswajaniu się z wodą.

Podczas każdego z wyjazdów uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły:

 • zadowolenia uczestników z wyjazdu
 • Czy wyjazd był odpowiednio zorganizowany?
 • Czy miejsce realizacji programu profilaktycznego było odpowiednio przygotowane?
 • Czy były spełnione warunki umożliwiające integracje uczestników?
 • Czy czas pobytu na basenie był wystarczający?
 • Czy opiekunowie/ kadra rehabilitantów była odpowiednio przygotowana?
 • Ogólnie czy uczestnicy dobrze czuli się w trakcie każdego z wyjazdów?

Wyniki ankiet były pozytywne. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w wyjazdach integracyjno – rehabilitacyjnych. Zajęcia na basenie przebiegały w miłej i luźnej atmosferze. Uczestnicy nie zgłaszali negatywnych uwag, dotyczących aspektów związanych z przygotowaniem i realizacją wyjazdów na basen w miesiącu listopadzie  2011 r.

W każdym z wyjazdów uczestniczyło po 10 podopiecznych z każdego z S.O.S.W, opiekę nad uczestnikami pełniło po 3 opiekunów na każdym z wyjazdów. Fakt ten potwierdzają sprawozdania dyrektorów i listy uczestników załączone do niniejszego sprawozdania.

Obecnie opiekę nad uczestnikami z S.O.S.W. w Jurkach sprawują następujący pracownicy z S.O.S.W. w Jurkach :

 • Renata Dziubińska
 • Renata Wrzosek
 • Prytycka Eliza

Opiekę nad uczestnikami z S.O.S.W. w Nowym Mieście nad Pilicą sprawują następujący pracownicy z S.O.S.W. w Nowym Mieście nad Pilicą:

 • Mariusz Borsuk
 • Tomasz Dobrodziej

Anna Karwowska

W każdym z wyjazdów uczestniczyło po 10 podopiecznych z każdego z S.O.S.W, opiekę nad uczestnikami pełniło po 3 opiekunów na każdym z wyjazdów. Fakt ten potwierdzają sprawozdania dyrektorów i listy uczestników załączone do niniejszego sprawozdania.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego