Program zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych na basenie

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Mieście nad  Pilicą objęci zostaną programem zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych na basenie. Zajęcia te mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu.


CELE ZAJĘĆ

Zajęcia w początkowej fazie będą ograniczały się do oswojenia uczniów z wodą i opanowania tej umiejętności na poziomie elementarnym. Zajęcia te będą prowadzone się na głębokości do 1,2m , co ułatwia uczniom wyzbycie się lęku i oporu przed środowiskiem wodny.

FORMY I METODY ZAJĘĆ

Zajęcia z dziećmi w tej grupie wiekowej prowadzone są głównie w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych, przeplatanych ćwiczeniami o charakterze zabawowym i zadaniowym, oraz w formie ścisłej, co w znacznym stopniu może przyspieszyć moment oswojenia się dzieci z wodą.

CZAS TRWANIA

-45 minut

MIEJSCE ZAJĘĆ

- Basen w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Uczniowie powinni utrzymać się na powierzchni wody z głową wynurzoną i poruszać się za pomocą elementarnych ruchów bez dodatkowych przyborów w postaci deski pływackiej, lub "pływaczków". Dzieci powinny być oswojone z wodą i przygotowane do dalszej edukacji z zakresu pływania.

Poza aspektem dydaktycznym, bardzo ważna jest strona zdrowotna tej formy aktywności ruchowej. Ćwiczenia w środowisku wodnym korzystnie wpływają na rozwój układu krążeniowego, oddechowego oraz układu kostnego młodego, rozwijającego się organizmu dziecka. Woda jest środowiskiem, które odciąża i ułatwia wykonanie wielu ćwiczeń fizycznych, dzięki temu ma doniosłe znaczenie w korektywie, rehabilitacji oraz w medycynie, ta forma ruchu uczy, rozwija, koryguje, zapobiega i leczy, dlatego tak ważne jest wczesne wprowadzenie zajęć w wodzie wśród dzieci szkolnych.
PROWADZĄCY

-nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz Sołtysiak

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.- omówienie zasad BHP obowiązujących w trakcie zajęć na basenie, w szatni, pod prysznicem, w drodze na basen i z basenu, sucha zaprawa, zabawy oswajające z wodą: "Brodzenie", "Spłoszone mewy", "Mycie się".
2. - oswajanie dzieci z wodą, zabawy na brzegu i w wodzie sięgającej do bioder, zabawa "Skradające się wydry" - dzieci oswajają się z wodą i jednocześnie przezwyciężają lęk przed nią.
3. - zapoznanie dzieci z oporem i wyporem wody, zabawa "Bocian i żaby".
4. - przezwyciężanie oporu i spokojne reagowanie na niespodziewane bryzganie wodą, zabawa "Rekiny", "Baraszkujące niedźwiadki".
5. - oswojenie dzieci z zanurzeniem twarzy pod wodą, zabawa "Gotująca się woda".
6. - opanowanie umiejętności spokojnego oddychania w wodzie, wykonywania wydechów pod wodą, zabawa "Dni tygodnia".
7. - oswojenie z całkowitym zanurzeniem się pod wodą i opanowanie statycznego pływania, przyjmowanie poziomej pozycji ciała w wodzie, zabawa "Ławica ryb", "Rozbitkowie", "Poszukiwanie skarbu".
8. - pokonywanie nieprzyjemnego odczucia związanego z zalewaniem się twarzy wodą i wlewaniem się wody do nosa i gardła oraz pokonywanie oporu środowiska wodnego, zabawa "Holowanie drzewa", "Podwodna wyprawa".
9. - nauka samodzielnego utrzymywania się leżąco na wodzie, próba samodzielnego położenia się na wodzie na plecach, zabawa "Meduza".
10.- próba samodzielnego przepłynięcia kilku metrów na plecach, ćwiczenia z deską pływacką i w parach, zabawa "Holowanie rozbitka".
11.- nauka samodzielnego utrzymania się na wodzie w leżeniu na piersiach, ćwiczenie w parach: holowanie leżącego na brzuchu, zabawa "Koreczki".
12.- samodzielne utrzymywanie się na powierzchni wody, naśladowanie ruchów pływającego psa.
13.- doskonalenie samodzielnego utrzymywania się na wodzie w leżeniu na piersiach, na grzbiecie, zabawy: "Kłoda", "Statek".
14.- próba samodzielnego przepłynięcia kilku metrów i utrzymanie się na wodzie, ćwiczenia indywidualne z dowolnym przyborem, sprawdzenie umiejętności w formie zabawowej.
15.- nauka skoków do wody, dzieci wykonują skoki z obrzeża basenu na nogi, z asekuracją, zabawa "Skaczące foczki", dowolne przepłynięcie 10 metrów.
16.- ćwiczenia wypornościowe na brzuchu i na grzbiecie z deską, zabawy: "Meduza" i "Koreczek".
17.- oswajanie się z wodą i ze skokami do wody, gry i zabawy na komendę, wyścigi rzędów.
18.- wzmacnianie mięśni ramion i obręczy barkowej, ćwiczenia z deską, pokonywanie oporu wody, zabawy: "Fala" i "Sztorm".
19.- wzmacnianie mięśni nóg i obręczy biodrowej, zabawy w leżeniu na grzbiecie i w leżeniu na piersiach, zabawa "Piana morska".
20.- nauka pływania na piersiach, ćwiczenia w parach.
21.- nauka pływania na grzbiecie, ćwiczenia w parach.
22.- pływanie na brzuchu z deską, praca nóg, zabawa "Holowanie łódki".
23.- doskonalenie pływania na piersiach z pomocą "pływaczków", praca ramion i nóg.
24.- pływania na grzbiecie z deską, praca nóg, ćwiczenia korygujące postawę ciała,
wzmacnianie mięśni grzbietu.
25.- doskonalenie pływania na grzbiecie, wyścigi "Motorówek".
26.- wzmacnianie mięśni posturalnych, kształtowanie prawidłowej sylwetki, wzmacnianie mięśni oddechowych, poznane zabawy wypornościowe i oddechowe.
27.- skoki do wody z deską lub bez, wyścigi, konkurs na najlepszego skoczka.
28.- gry i zabawy w zespołach 5 osobowych, wyścigi i sztafety.
29.-lekcja otwarta dla rodziców, sprawdzian z zakresu podstawowych umiejętności w wodzie, zgodnie z założeniami programowymi, zdobywanie uprawnień "Już pływam".
30.- lekcja rezerwowa, uzupełnienie zaległości, luźne pływanie, gry i zabawy.

font-family:

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego