Harmonogram I - II 2012

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od stycznia do  lutego 2012  r.

SZKOŁA: Specjalny  Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy  im. Św. Franciszka  z  Asyżu  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 9, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

Rodzaj  zajęć/prowadzący

Grupy

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

UWAGI

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Barbara Dudek

I

Styczeń  9,30

16.30-18.45

B

Luty 13,20,27

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Dorota Tkacz

II

Styczeń  12

16.00-18.15

D

Luty  2, 9,16,23,

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Beata Pakuła

III

Styczeń 11

16.40-18.55

E

Luty  1,8,15,22

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Elżbieta Drobik

I

Styczeń

10,31

16.40-18.45

GAST

Luty

7,14,21

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Mariusz Borsuk

II

Styczeń

11

C

16.00-18.15

Luty

1,8,15,22

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Wojciech Klamka

III

Styczeń

12

16.30-18.45

F

Luty

2,9,16,23

ZAJĘCIA

Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

I

Styczeń 2,9,30

16.00-18.15

F

Luty

6,13,20,27

ZAJĘCIA

Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

II

Styczeń

12, 13,

15.00-17.15

E

Luty

2,3,10,17,24

ZAJĘCIA

KOREKCYJNO – SPORTOWE

Sławomir  Grabowski

I

Styczeń

11

16.00-18.15

sala

Luty

1,8,15,22

ZAJĘCIA

KOREKCYJNO – SPORTOWE

Dariusz Zgieb

II

Styczeń 9,10,30,31

PN-15.45-16.30

WT

16.40-18.10

sala

Luty

6,7, 13,14,20,21

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Stanisław Klamka

I

Styczeń

9,30

13.45-14.30

14.45-16.15

E

Luty

6,13,20

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Stanisław Klamka

II

Styczeń

12

16.00-18.15

E

Luty

2,9,16,23

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego