Harmonogram IX - XII 2011

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od września do grudnia 2011 r.

SZKOŁA: Specjalny  Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy  im. Św. Franciszka  z  Asyżu  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 9, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

Rodzaj  zajęć/prowadzący

Grupy

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

UWAGI

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Barbara Dudek

I

Wrzesień:26, 27

17.15-18.00

16.00-18.00

16.30-18.45

B

Październik: 3,4,10,17,24

Listopad:7,14,21,28

Grudzień:5,12

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Dorota Tkacz

II

Wrzesień:29

16.00-18.15

D

Październik:6,13,20,27

Listopad:10,17,24

Grudzień:1,8,15

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Beata Pakuła

III

Wrzesień:28,

16.40-18.55

E

Październik:5,12,19,26

Listopad:2,9,16,23,30,

Grudzień:7

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Elżbieta Drobik

I

Wrzesień:27

16.40-18.45

GAST

Październik:4,11,18,25

Listopad:8,15,22,29,

Grudzień:6,13

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Mariusz Borsuk

II

Wrzesień:28

C

16.00-18.15

Październik:5,12,19,26

Listopad:2,9,16,23,30

Grudzień:7

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Wojciech Klamka

III

Wrzesień: 29,

16.30-18.45

F

Październik:6,13,20,27

Listopad:10,17,24

Grudzień:1,8

ZAJĘCIA

Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

I

Wrzesień:26,

16.00-18.15

F

Październik: 3,10, 17,24

Listopad: 7, 14,21, 28

Grudzień:5,12

ZAJĘCIA

Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

II

Wrzesień: 30

15.00-17.15

E

Październik: -7,14,21,28,

Listopad: 4,18,25,

Grudzień:2,9,16

ZAJĘCIA

KOREKCYJNO – SPORTOWE

Sławomir  Grabowski

I

Wrzesień: 28

16.00-18.15

sala

Październik:

5,12,,19,26

Listopad:

2,9,16,23,30

Grudzień: 7

ZAJĘCIA

KOREKCYJNO – SPORTOWE

Dariusz Zgieb

II

Wrzesień: 26,27

PN-17.15-18.00

WT

16.15-17.45

sala

Październik: 3,4,10, 11,17,18,24,25

Listopad: Listopad -7,8, 14,15,21,22, 28,29

Grudzień:

5,6,12,13

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Stanisław Klamka

I

Wrzesień: 26,

13.45-14.30

14.45-16.15

E

Październik:3,10,17,24

Listopad:7,14,21,28,

Grudzień:5,12

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Stanisław Klamka

II

Wrzesień: 29,

16.00-18.15

E

Październik:6,13,20,27

Listopad:10,17,24

Grudzień:1,8,15

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego