Harmonogram I - II 2012

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od stycznia do lutego 2012 r.

SZKOŁA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach

Rodzaj  zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

Sala

1

2

3

5

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Bożena Kocój

Gr I

Styczeń: 05*,12*,

Sala polonistyczna  w szkole

Luty: 02*, 09*, 16*

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Monika Nerlo

Gr II

Styczeń: 11*

Sala polonistyczna

w szkole

Luty: 01*, 08*, 15*, 22*

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Wiesława Lewandowska

Gr III

Styczeń: 02*, 09*, 30*

Sala plastyczna

w szkole

Luty: 06*, 13*

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Artur Różański

Gr I

Styczeń : 03, 05,10,

Sala komputerowa nr 1 w szkole

Luty: 02,07, 09, 14, 16, 21

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Joanna Basińska

GR.II

Styczeń: 11

Sala przysposobienia do pracy w internacie

Luty: 01,08,15,22

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Artur Różański

GR.III

Styczeń :03,05,09,10,12

Sala komputerowa nr 2 w szkole

Luty: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21,23

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Iwona Legucka

GR.I

Styczeń: 02,09

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie-zgodnie z planem zajęć i potrzebami uczniów

Luty: 06, 13, 20, 27

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Justyna Wyrzykowska

GR.II

Styczeń :04*,11*

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie

Luty: 08*, 15*, 22*

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.I

Styczeń: 04*,11*

Pracownia muzyczna

Luty: 01*,08*,15*

ZAJĘCiA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.II

Styczeń: 04,11*

Pracownia muzyczna

Luty: 01*,08*,15*

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.I.

Styczeń:4*,11*

Pracownia

w internacie (parter)

Luty: 01*,08*,29*

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.II.

Styczeń:4*,11*

Pracownia

w internacie (parter)

Luty: 01*,08*,29*

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego