Harmonogram IX - XII 2011

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od września do grudnia 2011 r.

SZKOŁA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach

Rodzaj  zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

Sala

1

2

3

5

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Bożena Kocój

Gr I

Wrzesień:15*,22,29

Sala polonistyczna  w szkole

Październik:06,13,20*,27

Listopad:03*,10,17,24

Grudzień:01*,08,15*

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Monika Nerlo

Gr II

Wrzesień:14*,21*,28*

Sala polonistyczna

w szkole

Październik:05*,12*,19*,26*

Listopad:09*,16*,23*,30*

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Wiesława Lewandowska

Gr III

Październik:03*,10*,17*,24*

Sala plastyczna

w szkole

Listopad:07*,14*,21*,28*,

Grudzień:05*,12*,

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Artur Różański

Gr I

Październik:

04,07,10,11,13,17,18,20,24,25,27

Sala komputerowa nr 1 w szkole

Listopad:

03,07,08,14,15,17,21,22,24,28,29

Grudzień:

01,05,06,08,12,13,15,19,20,22

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Joanna Basińska

GR.II

Wrzesień:14,21,28

Sala przysposobienia do pracy w internacie

Październik:05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Tomasz Kusztal

GR.III

Wrzesień:13,15,20,22,27,29

Sala komputerowa nr 2 w szkole

Październik:04,07,11,14,18,21,25,27

Listopad:03,08,10,15,17,22,24,29

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Iwona Legucka

GR.I

Wrzesień:12,19*,26*,

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie-zgodnie z planem zajęć i potrzebami uczniów

Październik:03*,10*,17*,24,

Listopad:07*,14*,21*, 28

Grudzień:05,12

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Justyna Wyrzykowska

GR.II

Wrzesień:14*,21*,28*

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie

Październik:05*,12*,19*,26*

Listopad:09*,16*,23*,30*

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.I

Wrzesień:14*,21*,28*

Pracownia muzyczna

Październik: 05*,12*,19*,26*

Listopad:02*,09,16,23,

Grudzień:07*

ZAJĘCiA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.II

Wrzesień:14*,21*,28*

Pracownia muzyczna

Październik: 05*,12*,19*,26*

Listopad:02*,09,16,23,

Grudzień:07*

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.I.

Wrzesień:28*

Pracownia

w internacie (parter)

Październik: 05*,12*,19*,26*

Listopad:02*,09*,16*,23*,30*

Grudzień:07*

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.II.

Wrzesień:28*

Pracownia

w internacie (parter)

Październik: 05*,12*,19*,26*

Listopad:02*,09*,16*,23*,30*

Grudzień:07*

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego