Harmonogram IX - XII 2011

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od września do grudnia 2011 r.

SZKOŁA: Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

ul. Ogrodowa 16A,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Rodzaj zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

UWAGI

Liczba godzin ogółem

JĘZYK ANGIELSKI

Marcin Mijal

 

I

Wrzesień:

22–2 godz.; 29–2 godz.;

 

 

20

Październik:

6–2 godz., 13–2 godz., 20–2 godz., 27– 2 godz.,

 

Listopad:

3–2 godz., 10–2 godz., 17–2 godz., 24–2 godz.,

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Marcin Mijal

 

II

Wrzesień:

20–2 godz.;27–2 godz.;

 

 

20

Październik:

4–2 godz.;18–2 godz.;25–2 godz.;

 

Listopad:

8–2 godz.;15–2 godz.;22–2 godz.;29–2 godz.;

 

Grudzień:

6–2 godz.;

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Gołębiowska

 

III

Wrzesień:

20–2 godz.;24–4 godz.;27–2 godz.;

 

 

 

36

Październik:

4 –2 godz.;11–2 godz.;18–2 godz.;22–4 godz.;25–3 godz.;

 

Listopad:

8–3 godz.;15–2 godz.;22–2 godz.;29–2 godz.;

 

Grudzień:

6–2 godz.;13–2 godz.; 20–2 godz.;

 

MATEMATYKA

Karolina Rojek

 

I

Wrzesień:

24–3 godz.;

 

 

22

Październik:

1–4 godz.;, 8–3 godz.;, 22–4 godz.;, 29–4 godz.;

 

Listopad:

5–4 godz.;

 

 

MATEMATYKA

Agnieszka Kuśmirek

 

II

Wrzesień:

21–2 godz.;  27–2 godz.;

 

 

22

Październik:

4–2 godz.;  11–2 godz.;  18–2 godz.;  25–2 godz.;

 

Listopad:

8–2 godz.; 15–2 godz.; 22–2 godz.;  29–2 godz.;

 

Grudzień:

6–2 godz.;

 

 

 

MATEMATYKA

Agnieszka Kuśmirek

 

III

Wrzesień:

19–2 godz.; 26–3 godz.;

 

 

35

Październik:

3–2 godz.; 10–2 godz.; 17–3 godz.; 24–2 godz.;

 

Listopad:

5–4 godz.;7–2 godz.; 14 –3 godz.;21–2 godz.; 28–3 godz.;

 

Grudzień:

5–3 godz.; 12–2 godz.; 19–2 godz.;

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Kociołczyk

 

Wrzesień:

24–4 godz.;

 

 

32

Październik:

1–4 godz.; 8–4 godz.; 22–4 godz.; 29–4 godz.;

 

Listopad:

5–4 godz.; 19–4 godz.;26–4 godz.;

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

Elżbieta Wieczorek

 

Wrzesień:

28–2 godz.;

 

 

 

35

Październik:

4–1 godz.; 5–2 godz.; 12–2 godz.; 18 –1 godz.;19–2 godz.; 25–1 godz.; 26–2 godz.;

 

Listopad:

2–2 godz.; 8–1 godz.; 9 –2 godz.;15–1 godz.; 16–2 godz.; 22–1 godz.; 23–2 godz.; 29–1 godz.; 30–2 godz.;

 

Grudzień:

6–1 godz.; 7–2 godz.; 13–1 godz.; 14–2 godz.; 21–2 godz.;

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego