Harmonogram I - IV 2012

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od stycznia do kwietnia 2012 r.

SZKOŁA: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

ul. Warszawska 27,  05-660 Warka

Rodzaj zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

UWAGI

Liczba godzin ogółem

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

I

4.02 – 2 godz., 11.02 – 2 godz.,

 

 

11

3.03 – 2 godz., 17.03 – 2 godz.,

 

 

21.04 – 3 godz.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

II

4.02 – 2 godz., 11.02 – 2 godz.,

 

 

12

3.03 – 2 godz., 17.03 – 2 godz.

 

 

14.04  – 2 godz., 28.04– 2 godz.,

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

III

4.02 – 2 godz., 11.02 – 2 godz.,

 

 

12

3.03 – 2 godz., 17.03 – 2 godz.

 

 

14.04  – 2 godz., 28.04– 2 godz.,

 

MATEMATYKA

Honorata Norberciak

 

I

3.03 – 2 godz., 12.03 – 3 godz., 19.03 – 2 godz.,

26.03 – 3 godz.

 

 

10

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

II

13.02 – 2 godz.; 20.02– 2 godz.; 27.02– 2 godz.

 

 

10

5.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz.,

 

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

III

 

1.02-1 godz., 8.02-1 godz.,15.02-1 godz.,22.02-1 godz.,29.02-1 godz.,

 

 

8

7.03-1 godz., 14.03-1 godz., 21.03-1 godz.,

 

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Jaworska

 

2.01 - 2 godz.,30.01 – 2 godz.

 

 

 

13

6.02 – 2 godz.,13.02 – 2 godz., 20.02 – 2 godz., 27.02 – 2 godz.

 

5.03 – 1 godz.

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło recytatorsko – teatralne

 

Mariola Rękawik

 

 

 

 

 

1.03 – 2 godz., 8.03 – 2 godz., 15.03 – 2 godz., 22.03 – 2 godz.,

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Koło dziennikarskie

Dorota

Dudojć-Prokopczyk

13.02 – 2 godz., 25.02 – 2 godz.

 

 

 

 

 

8

 

3.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

Teresa Firkowska

 

3.01 – 2 godz.,10.01 – 2 godz.,

 

 

 

 

10

7.02 – 2 godz.,14.02 – 2 godz.

 

6.03 -  2 godz.

 

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego