Harmonogram IX - XII 2011

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od września do grudnia 2011 r.

 

SZKOŁA: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

ul. Warszawska 27,  05-660 Warka

Rodzaj zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

UWAGI

Liczba godzin ogółem

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

 

 

I

 

Wrzesień:

24-2g;

16

Październik:

08-2g; 22--2g;

Listopad:

05-2g;26-2g;

Grudzień:

03 -2g;10-2g;28-2g;

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

 

II

 

Wrzesień:

24 --2g;

20

Październik:

08--2g; 29--2g;

Listopad:

05--2g; 26--2g;

Grudzień:

03-2g;10-2g; 17-2g; 28--2g;29-2g;

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

 

III

 

 

Wrzesień:

24 --2g;

20

Październik:

08--2g; 29--2g;

Listopad:

05--2g; 26--2g;

Grudzień:

03-2g;10-2g; 17-2g; 28--2g;29-2g;

 

 

 

MATEMATYKA

Honorata Norberciak

 

 

 

I

Wrzesień:

19-2g; 26-2g;

22

Październik:

03-2g;17, -2g; 24-2g;

Listopad:

07-2g; 14 -2g;21-2g; 28-2g;

Grudzień:

05-2g; 12-2g;

 

 

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

 

II

Wrzesień:

19-2g; 26-2g;

22

Październik:

03-2g;17, -2g; 24-2g;

Listopad:

07-2g; 14 -2g;21-2g; 28-2g;

Grudzień:

05-2g; 12-2g;

 

 

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

 

 

III

Wrzesień:

21-1g;, 27-1g; 28-1g; 29-1g;

24

Październik:

05 -1g; 06-1g;12-1g; 13-1g;19-1g; 20-1g; 26-1g;27-1g;,

Listopad:

2-1g;3 -1g; 9-1g; 10-1g;16-1g;17- -1g;23-1g;24-1g; 30-1g

Grudzień:

1-1g;7--1g;14--1g

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Jaworska

 

Wrzesień:

19-2g;26-2g;

23

Październik:

03-2g; 17-2g;24-2g;

Listopad:

07-2g; 14-2g; 21-2g;28-2g;

Grudzień:

12-3g; 19-2g;

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

Koło recytatorsko – teatralne

 

Mariola Rękawik

Wrzesień:

14-2g;,  21-3g;, 28-3g;,

24

Październik:

07-2g;, 20-3g;, 27-3g;

Listopad:

10 -3g;17-3g;, 24-2g;

Grudzień:

 

Koło dziennikarskie

Dorota

Dudojć-Prokopczyk

Wrzesień:

26,

18

Październik:

03, 10, 17, 24,

Listopad:

07, 14, 21, 28

Grudzień:

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

Teresa Firkowska

 

Wrzesień:

20-2g; 27-2g;

22

 

Październik:

04-2g;11-2g;18-2g;25-2g;

 

Listopad:

08-2g;15-2g;22-2g;29-2g;

 

Grudzień:

06-2g;

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego