Skrót raportu z warsztatu z zakresu doradztwa zawodowego oraz z warsztatu umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

Data: 8, 9.03.2012 r.

Klasa: II e

Ilość uczniów: 13 i 13

 

Młodzież doceniła różne zakresy wiedzy przekazywanej na warsztatach. Kilka osób doceniło wiedzę z zakresu autoprezentacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Inne osoby wiedzę z zakresu budowania ścieżki kariery zawodowej oraz testy kompetencji zawodowych. Jedna z osób stwierdziła, ze poznała zasadę osiągania celów poprzez szczegółowe planowanie.

Dodatkowo młodzież bardzo doceniła fakt, ze mogła dowiedzieć się więcej na swój temat, swoich kompetencji i zainteresowań zawodowych. Dużym odkryciem dla grupy była informacja,  ze powinni kierować się własnymi zainteresowaniami i dążyć do bycia ekspertem w swojej dziedzinie.

Przykłady uzasadnień („cytaty”)

Sprecyzowałam swoje plany zawodowe, pomogą mi w wyborze przyszłej pracy, dowiedziałem się kim mogę zostać, dowiedziałam się do jakiej pracy mam predyspozycje, Utwierdziłem się w moich planach życiowych związanych ze studiami, uzmysłowiły mi jakie działania muszę podjąć w celu realizacji moich planów zawodowych.

Osoba prowadząca: Joanna Ogrodowska

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego