Skrót raportu z warsztatu z zakresu doradztwa zawodowego oraz z warsztatu umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

Data: 13-15.02.2012 r.

Klasa: IIc

Ilość uczniów: 13

 

Najczęściej wymienianymi elementami programu warsztatów, którą młodzieży doceniła była  autoprezentacje oraz formularze, które pozwoliły poznać siebie i preferencje do wyboru przyszłości” , „Autoprezentacja oraz rozmowa kwalifikacyjna”

W sposobie prowadzenia warsztatów młodzież doceniła „wykłady, które były przerywane anegdotami z życia”, „Swobodną i niestresującą atmosferę”  oraz indywidualne podejmie do uczestników. Wiedza, którą uznali za najważniejszą to: „wiedza zaczerpnięta z testów zainteresowań zawodowych”, „To żeby znaleźć taką pracę żeby sprawiała przyjemność i nie męczyła”

Osoba prowadząca: Anna Przybyszewska

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego