SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW NA BASEN WYCHOWANKÓW Z OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JURKACH.

W roku szkolnym 2011/2012 wychowankowie naszej placówki kontynuują cykliczne wyjazdy na basen ,,Wodnik” w Grójcu. Wyjazdy te są organizowane za pośrednictwem biura podróży ,,Sun Tours”. O godzinie 15.00 (w środy) zostaje podstawiony autokar, którym wychowankowie wraz z opiekunami udają się na basen.

Pobyt na basenie trwa 60 minut, na którym dzieci korzystają z wielu atrakcji wodnych:

  • Hydroterapii,
  • Zjeżdżalni wodnych,
  • Aerobiku wodnego,
  • Gimnastyki korekcyjnej,
  • Ćwiczeń z przyrządami,
  • Ćwiczenia w pływaniu i oswajaniu się z wodą.

W miesiącu wrześniu odbyły się dwa wyjazdy. Pierwszy miał miejsce 14 września 2011r. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób, w tym  5 dziewcząt i  5 chłopców.  Byli to:

  • 6 osób ze szkoły podstawowej:  1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 5 osób w stopniu umiarkowanym.
  • 4 osoby z gimnazjum: 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i jedna osoba w stopniu umiarkowanym.

Drugi wyjazd odbył się 21 września 2011r.  Pojechało 10 osób, w tym  4 dziewczęta i 6 chłopców. Byli to:

  • 5 osób ze szkoły podstawowej: 2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 3 osoby w stopniu umiarkowanym.
  • 5 osób z gimnazjum: 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 2 osoby w stopniu umiarkowanym.

 

Wychowankowie wyjeżdżają na basen pod opieką 3 opiekunów. Powrót do Ośrodka następuje o godzinie 17.00.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego