Harmonogram warsztatów w ramach projektu


Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od września do grudnia 2011 r.

Rodzaj zajęć/prowadzący

SZKOŁY

MIESIĄC/

Klasa

Liceum Ogólnokształcącym

im. Piotra Skargi w Grójcu

MIESIĄC/

Klasa

Liceum Ogólnokształcące

w Nowym Mieście nad Pilicą

MIESIĄC/Klasa

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

IX

 

III d

(2 grupy)

19.09.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

X

 

II a

(2 grupy)

11.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

X

 

III c

(1 grupa)

 

 

 

 

 

 

4.10.2011

/1 grupa 6 godzin

9:00 – 15:00/

IX

III e

(2 grupy)

 

26.09.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

XI

II a

(2 grupy)

 

 

8.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

X

 

II a

(2 grupy)

 

18.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

X

 

II b

(2 grupy)

 

25.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

XI

 

II c

(2 grupy)

 

22.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

XI

 

II d

(2 grupy)

28.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy                i autoprezentacji

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

IX

 

III d

(2 grupy)

20.09.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin-

9:00 – 15:00/

X

 

II a

(2 grupy)

12.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

X

 

III c

(1 grupa)

5.10.2011

/1 grup 6 godzin

9:00 – 15:00/

IX

 

III e

(2 grupy)

 

27.09.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin-

9:00 – 15:00/

X

II a

(2 grupy)

9.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

X

 

II a

(2 grupy)

 

19.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

X

 

II b

(2 grupy)

26.10.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

XI

 

II c

(2 grupy)

22.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

XI

 

II d

(2 grupy)

 

29.11.2011

/2 grupy po 6 godzin

9:00 – 15:00/

 

Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych

Magdalena Wawrzycka

Paulina Trojanowska

IX

 

Ia

Ib

Ic

(6 grup)

12.09.2011 r.

/1 godz. wykład + 6 grup po 2 godz.

8:00-15.00/

XI

(4 grupy)

I a

I b

7.11.2011

/1 godz. wykład + 4 grupy po 2 godz.

8:00-13/

X

(4 grupy)

I a

I b

24.10.2011 r.

/1 godz. wykład + 4 grup po 2 godz.

8:00-13.00/

XI

I d

I e

(4 grupy)

 

14.11.2011

/1 godz. wykład + 4 grupy po 2 godz.

8:00-13/

XI

I f

I g

(4 grupy)

 

15.11.2011

/1 godz. wykład + 4 grupy po 2 godz.

8:00-13/

XII

II a

II b

II c

(6 grup)

 

7.12.2011

/1 godz. wykład + 6 grup po 2 godz.

8:00-15/

XII

II d

II e

II f

(6 grup)

 

8.12.2011

/1 godz. wykład + 6 grup po 2 godz.

8:00-15/

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego