Harmonogram warsztatów w ramach projektu

Harmonogram zajęć w ramach projektu uczmy się razem i  integrujmy – lepsza  przyszłość dla młodzieży z powiatu grójeckiego

SZKOŁA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach

Rodzaj  zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

UWAGI

1

2

3

4

5

6

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Bożena Kocój

Gr I

Wrzesień:15*,22,29

12.15-13.55 – 2 godz.

*12.15-14.50 – 3 godz.

Sala polonistyczna  w szkole

Daty oznaczone gwiazdką (w tym dniu zajęcia trwają 3 godziny, w pozostałych 2 godziny)

Październik:06,13,20*,27

12.15-13.55 – 2 godz.

*12.15-14.50 – 3 godz.

Listopad:03*,10,17,24

12.15-13.55 – 2 godz.

*12.15-14.50 – 3 godz.

Grudzień:01*,08,15*

12.15-13.55 – 2 godz.

*12.15-14.50 – 3 godz.

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Monika Nerlo

Gr II

Wrzesień:14,21,28

13.15-15.30

Sala polonistyczna

w szkole

-

Październik:05,12,19,26

Listopad:09,16,23,30

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Wiesława Lewandowska

Gr III

Październik:03,10,17,24

16.35-17.20-1 godz.

*16.35-18.10-2 godz.

Sala plastyczna

w szkole

Nauczyciel  prowadzi zajęcia za p.A.Chudebską

Łącznie - 30 godz.

Listopad:07,14,21,28,

16.35-17.20-1 godz.

*16.35-18.10-2 godz.

Grudzień:05,12,

16.35-17.20-1 godz.

*16.35-18.10-2 godz.

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Artur Różański

Gr I

Wrzesień:13*,15,20*,22,27*,29

*16.35-18.10-2 godz.

17.25-18.10- 1 godz.

Sala komputerowa nr 1 w szkole

Daty oznaczone gwiazdką (w tym dniu zajęcia trwają 2 godziny, w pozostałych dniach 1 godz.)

W grudniu rezerwacja  na odrabianie zajęć

Październik:04*,07,11*,14,18*,21,25*,28

*16.35-18.10-2 godz.

17.25-18.10- 1 godz.

Listopad: 03,08*,10,15*,17,22*,24,29*

*16.35-18.10-2 godz.

17.25-18.10- 1 godz.

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Joanna Basińska

GR.II

Wrzesień:14,21,28

17.00 – 19.15

Sala przysposobienia do pracy w internacie

Październik:05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23

ZAJĘCIA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

Artur Różański

GR.III

Październik:6,7,10*,11,13,17*,18,20,24*25,27

* 17.20-18.05

18.10-18.55

Sala komputerowa nr 1 w szkole

Daty oznaczone gwiazdką (w tym dniu zajęcia zaczynają się o godz. 17.20, w pozostałych dniach   o 18.10) trwają  1 godz.

Listopad:03,07*,08,10*,14*,15,17,21*,2224,28*,29

Grudzień:01,05*,06,08,12*,13,15,19*,20,22

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Iwona Legucka

GR.I

Wrzesień:12,19*,26*,

17.00-18.30-2 godz.

*17.00-19.15- 3 godz.

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie-zgodnie z planem zajęć i potrzebami uczniów

Daty oznaczone gwiazdką (w tym dniu zajęcia trwają 3 godziny, w pozostałych dniach                        2 godziny)

Październik:03*,10*,17*,24,

17.00-18.30-2 godz.

*17.00-19.15- 3 godz.

Listopad:07*,14*,21, 28

17.00-18.30-2 godz.

*17.00-19.15- 3 godz.

Grudzień:05,12

17.00-18.30-2 godz.

*17.00-19.15- 3 godz.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-SPORTOWE

Justyna Wyrzykowska

GR.II

Wrzesień:14,21,28

15.30-17.45

Sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna-siłownia,

zajęcia w terenie

Październik:05,12,19,26

Listopad:09,16,23,30

ZAJĘCIA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.I

Wrzesień:21,28

14.45-16.00

Pracownia muzyczna

Październik: 05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23,

Grudzień:07

ZAJĘCiA

Z MUZYKOTERAPII

Grzegorz Miciałkiewicz

GR.II

Wrzesień:21,28

16.00-19.00

Pracownia muzyczna

Październik: 05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23,

Grudzień:07

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.I.

Wrzesień:28

14.45-17.00

Pracownia

w internacie (parter)

Październik: 05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23,30,11

Grudzień:07

ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Grażyna Wójcik

GR.II.

Wrzesień:28

17.00-19.15

Pracownia

w internacie (parter)

Październik: 05,12,19,26

Listopad:02,09,16,23,30,11

Grudzień:07

Zmiany w harmonogramie obowiązuja od 03 października 2011r.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego