Sprawozdanie z wyjazdu na Basen wychowanków z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach

Wychowankowie z naszego Ośrodka raz w tygodniu jeżdżą na basen „Wodnik” do Grójca.

O godzinie 1500 zostaje podstawiony autokar, którym wychowankowie wraz z opiekunami udają się na basen. Pobyt na basenie trwa 60 minut, na którym dzieci korzystają z wielu atrakcji wodnych:

 • Hydroterapii
 • Zjeżdżalni wodnych,
 • Aerobiku wodnego,
 • Gimnastyki korekcyjnej,
 • Ćwiczeń z przyrządami,
 • Ćwiczenia  w pływaniu i oswajaniu się z wodą.

 

W miesiącu czerwcu odbyły się dwa wyjazdy. Pierwszy był 8 czerwca 2011r. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób, w tym 4 dziewczynki i 6 chłopców. Byli to:

 • 4 uczniów ze szkoły podstawowej, 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • 6 uczniów z gimnazjum 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 

Drugi wyjazd był 15 czerwca 2011r. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób, w tym 6 dziewczynek i 4 chłopców. Byli to:

 • 6 uczniów ze szkoły podstawowej, w tym 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • 2 uczniów z gimnazjum, w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym.
 • 2 uczennice ze szkoły przysposabiającej do pracy, obie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

 

Wychowankowie za każdym razem wyjeżdżali na basen pod opieką 3 opiekunów. Powrót do Ośrodka następuje o godzinie 1700.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego