Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

 

w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

w maju 2011

1. Anna Pietrzak
2. Justyna Szopa
3. Magdalena Matysiak

Lista zakwalifikowanych osób w maju powstawała już w pod koniec stycznie na podstawie zgłoszeń po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji odbywających się w  styczniu (Anna Pietrzak, Justyna Szopa).

Po warsztatach w marcu i kwietniu z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji na indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego zgłosiły się do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole następujące osoby:

Agnieszka Rataj,

Igor Wiatrak

Magdalena Dziedzic

Magdalena Matysiak

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego