Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu

w marcu 2011

 

  1. Anna Łaszczewska
  2. Sylwia Michalska
  3. Mateusz Parzyszek

Lista zakwalifikowanych osób w marcu powstawała już w styczniu na podstawie zgłoszeń po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji odbywających się w styczniu (Anna Łaszczewska, Sylwia Michalska).

Po warsztatach odbywających się na poczta ku marca zgłaszały się również osoby chętne do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole:

Mateusz Parzyszek

Adrian Bajaczuk

Krzysztof Janus

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego