Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu

w lutym 2011

  1. 1. Natalia Piekarniak
  2. 2. Krzysztof Krzyżanowski
  3. 3. Jan Kowalczyk
  4. 4. Janusz Kornaszewski
  5. 5. Agnieszka Sujecka
  6. 6. Katarzyna Zaporska
  7. 7. Ada Strzelczyk

Lista zakwalifikowanych osób w lutym powstawała już w grudniu na podstawie zgłoszeń po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji odbywających się w listopadzie i grudniu (Natalia Piekarniak, Krzysztof Krzyżanowski, Jan Kowalczyk).

Po warsztatach odbywających się w styczniu i na początku lutego zgłaszały się również osoby chętne do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole:

Janusz Kornaszewski

Grzegorz Adamczyk

Dominika Głowacka

Katarzyna Fabijańczyk

Sylwia Michalska

Magdalena Maliszewska

Anna Łaszczewska

Monika Dziełak

Kalina Badowska

Michał Czerwiński

Monika Wiśnik

Katarzyna Zaporska

Agnieszka Sujecka

Ada Strzelczyk

Nikola Mariańczyk

Marta Wróblewska

Dominika Chryn

Piotr Kasiński

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym. Kilka osób zostało już zapisanych na konsultacje w marcu, kwietniu.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego