HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

 

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od stycznia do czerwca 2011 r.

SZKOŁA: Specjalny  Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy  im. Św. Franciszka  z  Asyżu  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 9, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

Dzień  tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj  zajęć/Nauczyciel

Grupa

Sala

Liczba  godzin

(45 min)

Liczba  godzin

ogółem

Daty  zajęć

I                                            II

1

2

3

4

5

6

7

8

Poniedziałek

13.45-14.30

14.45-16.15

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR  I

E

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011 r

16.20-18.35

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR.II

E

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2011r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

17.15-18.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

B

1

19

(10+9 )

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2011 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

15.15-17.30

Zajęcia  logopedyczne

(mgr Grażyna  Wójcik )

 

 

 

GR I

F

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

15.45-16.30

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

 

GR.II

S

1

3*

2**

19

(10+9)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011  r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

21.03.2011 r. (3 godziny)*

28.03.2011 r(2 godziny )**

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011 r.

13.06.2011 r.

Wtorek

16.15-17.45

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

B

2

38

(20+16)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

8.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r.

22.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011 r.

16.40-18.55

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko gastronomiczne

(Elżbieta Drobik )

GR I

G

3

57

(30+27)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

8.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r. 22.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011

16.15-17.45

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze – kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR III

C

2

38

(18+18)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r.

22.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011

16.40-18.10

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

 

GRII

S

2

38

(20+18)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

22.03.2011  r.

29.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r. 1

7.06.2011 r.

14.06.2011

Środa

16.00-18.15

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko plastyczno-teatralne

(mgr Anna  Karwowska)

GR II

C

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011  r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

16.00-18.15

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(mgr Tomasz Dobrodziej)

GR I

S

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r

16.30-18.45

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko techniczno-fotograficzne

(mgr Wojciech Klamka )

GR.III

B

3

57

(30+27)

30.03.2011r.

12.01.2011 r.

20.01.2011  r

3.02.2011  r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

Zajęcia we czwartek  15.45-18.00

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

16.45-19.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze –kółko  historyczne (mgr Dorota Tkacz )

GR .II

D

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011 r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

Czwartek

17.15-18.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze – kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR. III

C

1

2

19

(12+11)

13.01.2011r

20.01.2011 r.

27.01.2011 r.

3.02.2011 r.

10.02.2011(2godz.

17.15-18.45

3.03.2011 (2godz)

17.15-18.45

10.03.2011 r.

17.03.2011 r.

24.03.2011 r.

31.03.2011  r.

7.04.2011 r.

14.04.2011 r.

5.05.2011 r. 2 godziny

12.05.2011 r. (2godziny )

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.

2.06.2011 r

9.06.2011 r.

16.06.2011 r

16.00- 18.15

Zajęcia  logopedyczne

(mgr Grażyna  Wójcik )

GR.II

E

3

57

(30+27)

13.01.2011r

20.01.2011 r.

27.01.2011 r.

3.02.2011 r.

10.02.2011 r.

3.03.2011 r

10.03.2011 r.

17.03.2011 r.

24.03.2011 r.

31.03.2011  r.

7.04.2011 r.

14.04.2011 r.

5.05.2011 r.

12.05.2011 r.

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.

2.06.2011 r

9.06.2011 r.

16.06.2011 r

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Rodzaj zajęć/prowadzący

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

05.04.2011 r.

9:00-15:00

E

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy                i autoprezentacji

06.04.2011 r.

9:00-15:00

E

Warsztaty

„Jestem potrzebny”

 

18.05.2011r., 25.05.2011r.

8:00 – 12:00

C

07.06.2011r.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego