HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

 

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od stycznia do czerwca 2011 r.

SZKOŁA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach

Jurki 32, 05-652 Pniewy

Dzień  tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj  zajęć / Nauczyciel

Grupa

sala

Liczba  godzin

(45 min)

Liczba  godzin

ogółem

Daty  zajęć

PONIEDZIAŁEK

(zajęcia prowadzone również w Sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym)

 

17.15-18.00

18.15.-19.00

 

 

Zajęcia korekcyjno-sportowe

mgr Iwona Legucka

GR  I

Nr 16 w szkole

(zajęcia prowadzone również w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym)

2

42

03.01.2011.- 2 godz.

10.01.2011. -2 godz.

17.01.2011. -2 godz.

24.01.2011. -2 godz.

31.01.2011. -2 godz.

07.02.2011. -2 godz.            22 godz.

28.02.2011. -2 godz.

07.03.2011.-2 godz.

14.03.2011.-2 godz.

21.03.2011.-2 godz.

28.03.2011.-2 godz.

04.04.2011. -2 godz.

11.04.2011 – 2 godz.

18.04.2011 – 2 godz.

09.05.2011 – 2 godz.

16.05.2011 – 2 godz.

23.05.2011 – 2 godz.           20 godz.

30.05.2011. – 2 godz.

06.06.2011. – 2 godz.

13.06.2011. – 2 godz.

20.06.2011.- 2 godz.

 

15.30-17.45

Zajęcia korekcyjno-sportowe

mgr Justyna Wyrzykowska

GR.II

(zajęcia prowadzone w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym i w małej sali gimnastycznej)

2-3

57

03.01.2011.- 3 godz.

10.01.2011. -3 godz.

17.01.2011. -3 godz.

24.01.2011. -3 godz.

31.01.2011. -3 godz.

07.02.2011. -3 godz.            30 godz.

28.02.2011. -3 godz.

07.03.2011.-2 godz.

14.03.2011.-2 godz.

21.03.2011.-2 godz.

28.03.2011.-3 godz.

04.04.2011. -3 godz.

11.04.2011 – 3 godz.

18.04.2011 – 3 godz.

09.05.2011 – 3 godz.

16.05.2011 – 3 godz.

23.05.2011 – 3 godz.           27 godz.

30.05.2011. – 3 godz.

06.06.2011. – 2 godz.

13.06.2011. – 2 godz.

20.06.2011.- 2 godz.

 

17.00-19.15

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

mgr Joanna Basińska

GR.II

Sala Nr 15 w internacie

2-3

57

03.01.2011.- 3 godz.

10.01.2011. -3 godz.

17.01.2011. -3 godz.

24.01.2011. -3 godz.

31.01.2011. -3 godz.

07.02.2011. -3 godz.            30 godz.

28.02.2011. -3 godz.

07.03.2011.-2 godz.

14.03.2011.-2 godz.

21.03.2011.-2 godz.

28.03.2011.-3 godz.

04.04.2011. -3 godz.

11.04.2011 – 3 godz.

18.04.2011 – 3 godz.

09.05.2011 – 3 godz.

16.05.2011 – 3 godz.

23.05.2011 – 3 godz.           27 godz.

30.05.2011. – 3 godz.

06.06.2011. – 2 godz.

13.06.2011. – 2 godz.

20.06.2011.- 2 godz.

 

14.00-16.15

Zajęcia z muzykoterapii

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

GR.I

(budynek przy szkole – sala muzyczna)

2-3

57

03.01.2011.- 3 godz.

10.01.2011. -3 godz.

17.01.2011. -3 godz.

24.01.2011. -3 godz.

31.01.2011. -3 godz.

07.02.2011. -3 godz.            30 godz.

28.02.2011. -3 godz.

07.03.2011.-2 godz.

14.03.2011.-2 godz.

21.03.2011.-2 godz.

28.03.2011.-3 godz.

04.04.2011. -3 godz.

11.04.2011 – 3 godz.

18.04.2011 – 3 godz.

09.05.2011 – 3 godz.

16.05.2011 – 3 godz.

23.05.2011 – 3 godz.           27 godz.

30.05.2011. – 3 godz.

06.06.2011. – 2 godz.

13.06.2011. – 2 godz.

20.06.2011.- 2 godz.

 

16.20.-18.35

Zajęcia z muzykoterapii

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

GR.II

(budynek przy szkole – sala muzyczna)

2-3

57

03.01.2011.- 3 godz.

10.01.2011. -3 godz.

17.01.2011. -3 godz.

24.01.2011. -3 godz.

31.01.2011. -3 godz.

07.02.2011. -3 godz.            30 godz.

28.02.2011. -3 godz.

07.03.2011.-2 godz.

14.03.2011.-2 godz.

21.03.2011.-2 godz.

28.03.2011.-3 godz.

04.04.2011. -3 godz.

11.04.2011 – 3 godz.

18.04.2011 – 3 godz.

09.05.2011 – 3 godz.

16.05.2011 – 3 godz.

23.05.2011 – 3 godz.           27 godz.

30.05.2011. – 3 godz.

06.06.2011. – 2 godz.

13.06.2011. – 2 godz.

20.06.2011.- 2 godz.

WTOREK

 

14.30-16.45

 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia -koło komputerowe

mgr Tomasz Kusztal

GR.III

Sala Nr 4

Pracownia komputerowa w szkole

2-3

57

04.01.2011. – 3 godz.

11.01.2011. – 3 godz.

18.01.2011. – 3 godz.

25.01.2011. – 2 godz.

01.02.2011.- 2 godz.

08.02.2011 – 2 godz.           30 godz.

01.03.2011.- 3 godz.

08.03.2011. 3 godz.

15.03.2011. 3 godz.

22.03.2011. 3 godz.

29.03.2011. 3 godz.


05.04.2011 – 2 godz.

12.04.2011. – 3 godz.

19.04.2011. – 3 godz.

10.05.2011. – 2 godz.

17.05.2011. – 2 godz.

24.05.2011. – 3 godz.         27 godz.

31.05.2011. – 3 godz.

07.06.2011. – 3 godz.

14.06.2011. – 3 godz.

21.06.2011. – 3 godz.

 

14.45-17.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-

koło historyczne

mgr Bożena Kocój

GR.I

Sala Nr 14

2-3

57

04.01.2011. – 3 godz.

11.01.2011. – 3 godz.

18.01.2011. – 3 godz.

25.01.2011. – 2 godz.

01.02.2011.- 2 godz.

08.02.2011 – 2 godz.           30 godz.

01.03.2011.- 3 godz.

08.03.2011. 3 godz.

15.03.2011. 3 godz.

22.03.2011. 3 godz.

29.03.2011. 3 godz.


05.04.2011 – 2 godz.

12.04.2011. – 3 godz.

19.04.2011. – 3 godz.

10.05.2011. – 2 godz.

17.05.2011. – 2 godz.

24.05.2011. – 3 godz.         27 godz.

31.05.2011. – 3 godz.

07.06.2011. – 3 godz.

14.06.2011. – 3 godz.

21.06.2011. – 3 godz.

 

14.30-16.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Agnieszka Chudebska

GR.III

Sala Nr 17

2-3

57

04.01.2011. – 3 godz.

11.01.2011. – 3 godz.

18.01.2011. – 3 godz.

25.01.2011. – 2 godz.

01.02.2011.- 2 godz.

08.02.2011 – 2 godz.           30 godz.

01.03.2011.- 3 godz.

08.03.2011. 3 godz.

15.03.2011. 3 godz.

22.03.2011. 3 godz.

29.03.2011. 3 godz.


05.04.2011 – 2 godz.

12.04.2011. – 3 godz.

19.04.2011. – 3 godz.

10.05.2011. – 2 godz.

17.05.2011. – 2 godz.

24.05.2011. – 3 godz.         27 godz.

31.05.2011. – 3 godz.

07.06.2011. – 3 godz.

14.06.2011. – 3 godz.

21.06.2011. – 3 godz.

 

 

 

15.45-18.00

Terapia logopedyczna

mgr Angelika Kazimierska

GR.I

Sala Nr 20 gastronomiczna w internacie

2-3

57

04.01.2011. – 3 godz.

11.01.2011. – 3 godz.

18.01.2011. – 3 godz.

25.01.2011. – 2 godz.

01.02.2011.- 2 godz.

08.02.2011 – 2 godz.           30 godz.

01.03.2011.- 3 godz.

08.03.2011. 3 godz.

15.03.2011. 3 godz.

22.03.2011. 3 godz.

29.03.2011. 3 godz.


05.04.2011 – 2 godz.

12.04.2011. – 3 godz.

19.04.2011. – 3 godz.

10.05.2011. – 2 godz.

17.05.2011. – 2 godz.

24.05.2011. – 3 godz.         27 godz.

31.05.2011. – 3 godz.

07.06.2011. – 3 godz.

14.06.2011. – 3 godz.

21.06.2011. – 3 godz.

 

14.30.-16.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Monika Nerlo

GR.I

Sala Nr 14

2-3

57


12.01.2011.- 3 godz.

19.01.2011.- 3 godz.

26.01.2011.- 3 godz.

02.02.2011. – 3 godz.

09.02.2011. – 3 godz.           30 godz.

02.03.2011. – 3 godz.

09. 03.2011. – 3 godz.

16. 03.2011. – 3 godz.

23. 03.2011. – 3 godz.

30. 03.2011. – 3 godz.

06.04.2011. – 3 godz.

13. 04.2011. – 3 godz.

27. 04.2011. – 2 godz.

04.05.2011.-  3 godz.

11. 05.2011.-  3 godz.        27 godz.

18. 05.2011.-  3 godz.

25. 05.2011.-  3 godz.

01.06.2011. – 3 godz.

08.06.2011. – 2 godz.

15.06.2011. – 2 godz.

 

17.15-19.45

(przerwa na kolację 15 min.)

Terapia logopedyczna

mgr Angelika Kazimierska

GR.II

Sala Nr 20 gastronomiczna w internacie

2-3

57

12.01.2011.- 3 godz.

19.01.2011.- 3 godz.

26.01.2011.- 3 godz.

02.02.2011. – 3 godz.

09.02.2011. – 3 godz.           30 godz.

02.03.2011. – 3 godz.

09. 03.2011. – 3 godz.

16. 03.2011. – 3 godz.

23. 03.2011. – 3 godz.

30. 03.2011. – 3 godz.


06.04.2011. – 3 godz.

13. 04.2011. – 3 godz.

27. 04.2011. – 2 godz.

04.05.2011.-  3 godz.

11. 05.2011.-  3 godz.        27 godz.

18. 05.2011.-  3 godz.

25. 05.2011.-  3 godz.

01.06.2011. – 3 godz.

08.06.2011. – 2 godz.

15.06.2011. – 2 godz.

CZWARTEK

 

17.15.-18.00

18.15.-19.00

19.00.-19.45

Zajęcia korekcyjno-sportowe

mgr Iwona Legucka

GR.I

Nr 16 w szkole

(zajęcia prowadzone również w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym)

2-3

15

20.01.2011. – 2 godz.

27.01.2011.- 2 godz.        8 godz.

03.02.2011.- 2 godz.

03.03.2011. – 2 godz.

07.04.2011. – 2 godz.

05.05.2011. – 2 godz.      7 godz.

12.05.2011. – 3 godz.

 

13.30-15.45

13.30.-16.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów-koło komputerowe

mgr Artur Różański

GR.II

Sala Nr 1

komputerowa w szkole

2-3 godz.

57

13. 01.2011. – 3 godz.

20. 01.2011. – 3 godz.

27. 01.2011. – 3 godz.

03.02.2011. – 3 godz.

10.02.2011. – 3 godz.       30 godz.

03.03.2011. – 3 godz.

10. 03.2011. – 3 godz.

17. 03.2011. – 3 godz.

24. 03.2011. – 3 godz.

31. 03.2011. – 3  godz.


07.04.2011. – 3 godz.

14.04.2011. – 3 godz.

28.04.2011. – 3 godz.

05.05.2011. – 3 godz.

12. 05.2011. – 3 godz.

19. 05.2011. – 3 godz.        27 godz.

26. 05.2011. – 3 godz.

02.06.2011. – 2 godz.

09.06.2011. – 2 godz.

16.06.2011. – 2 godz.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Rodzaj zajęć/prowadzący

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

UWAGI

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

08.03.2011 r.

9:00-15:00

14

 

08.06.2011 r.

14

W miarę potrzeb uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej przy sali nr 14

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy                i autoprezentacji

 

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

09.03.2011 r.

9:00-15:00

14

09.06.2011 r.

14

Warsztaty

„Jestem potrzebny”

 

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

9:00-13:00

14

W miarę potrzeb uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej przy sali nr 14

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego