HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od stycznia do czerwca 2011 r.

 

SZKOŁA: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

ul. Warszawska 27,  05-660 Warka

Rodzaj zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

Klasa

II

01.02.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin/

9:00-15:00

201

19

 

Klasa

II

 

18.05.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin/

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy

i autoprezentacji

 

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

Klasa

II

02.02.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin/

9:00-15:00

 

 

Klasa

II

 

20.05.2011 r.

/2 grupy po 6 godzin/

201

19

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

I

(grupa II)

15.01 – 2 godz., 22.01 – 2 godz., 29.01 – 2 godz.

od 08:45

09:45

19

5.02 – 2 godz., 12.02 – 2 godz., 14.02 – 2 godz./zajęcia przełożone na 15.02/4 godz..,

5.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz., 19.03 – 2 godz.,

26.03 – 2 godz./zajęcia przełożone na 13.05

2.04  – 2 godz., 9.04 – 2 godz., 16.04 – 2 godz.

7.05  – 3 godz/2 godz.., 23.05 – 2 godz., 28.05  – 3 godz./2 godz.

4.06  – 3 godz. /2 godz., 11.06  – 3 godz. /2 godz.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

 

II

(grupa III)

15.01 – 2 godz., 22.01 – 2 godz.,29.01 – 2 godz.

od 12:30

19

5.02 – 2 godz., 12.02 – 2 godz., 14.02 – 2 godz./4 godz.

5.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz., 19.03 – 2 godz.,

26.03 – 2 godz.

2.04  – 2 godz., 9.04 – 2 godz.,16.04 – 2 godz.

7.05  – 3 godz./2 g,  11.05 - 28.05  – 3 godz.

4.06  – 3 godz., 11.06  – 3 godz.

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Górnicka

 

 

 

 

III

(grupa I)

13.01 – 2 godz., 20.01 – 2 godz., 27.01 – 2 godz.

od 13:30

od kwietnia

od 7:30

19

3.02 – 2 godz., 10.02 – 2 godz., 14.02 – 2 godz.

3.03 – 2 godz., 10.03 – 2 godz., 17.03 – 2 godz.,

24.03 – 2 godz.

7.04  – 2 godz., 14.04 – 3 godz., 16.04 – 2 godz.,

7.05  – 2 godz., 28.05  – 2 godz.

4.06 – 2 godz., 11.06-2 godz.

 

 

 

MATEMATYKA

Honorata Norberciak

 

 

 

I

15.01 – 2 godz., 22.01 – 2 godz., 29.01 –3 godz.

od 9:00

102

5.02 – 3 godz.

5.03 – 2 godz., 12.03 – 3 godz., 19.03 – 2 godz., 26.03 – 3 godz.

2.04 – 2 godz., 9.04 – 2 godz., 16.04 – 3 godz.

7.05 – 2 godz., 14.05 – 2 godz., 21.05– 2 godz., 28.05 – 3 godz.

4.06 – 2 godz.

 

 

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

 

II

8.01 – 2 godz., 15.01 – 3 godz., 22.01 –2 godz., 29.01 – 3 godz.

od 11:00

102

5.02 – 2 godz.

5.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz., 19.03 – 2 godz., 26.03 – 2 godz.

2.04 – 3 godz., 9.04 – 3 godz.

7.05 – 2 godz., 14.05 – 2 godz., 21.05– 3 godz., 28.05 – 3 godz.

4.06 – 2 godz.

 

 

MATEMATYKA

Jolanta Nędzołek

 

 

 

III

4.01-1godz.,7.01-1godz.,11.01-1godz.,14.01-1godz.,18.01-1godz., 21.01-1 godz.,25.01-1 godz.,28.01-1 godz.

od 7:10

102

1.02-1 godz., 4.02-1 godz.,8.02-1 godz.,

1.03-1 godz., 4.03-1 godz., 8.03-1 godz., 11.03-1 godz., 15.03-1 godz., 18.03-1 godzina., 22.03-1 godz.,25.03-1 godz., 29.03-1 godz.

1.04-1 godz., 4.04-1 godz., 8.04-2 godz., 19.04-1 godz.,

29.04-1 godz.,

10.05-1 godz., 13.05-2 godz.,17.05-1 godz.,20.05-1 godz.,24.05-1 godz.,27.05-1 godz.,31.05-1 godz.

3.06-2 godz.

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Jaworska

 

7.01 - 2 godz., 14.01 – 2 godz.,21.01 – 2 godz.,28.01 – 2 godz.

od 13:30

105

4.02 – 2 godz.,11.02 – 2 godz.,

4.03 – 2 godz.,11.03 – 2 godz.,18.03 – 2 godz.,25.03 – 2 godz.

1.04 – 2 godz.,8.04 – 2 godz., 15.04 – 2 godz.,29.04 – 2 godz.

13.05 – 2 godz.,20.05 – 2 godz.,27.05 – 2 godz.

3.06 – 2 godz.,10.06 – 2 godz.

 

 

 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

Teresa Firkowska

 

4.01 – 2 godz.,11.01 – 1 godz.,13.01 – 1 godz.,18.01 – 1 godz.,20.01 – 1 godz.,25.01 – 1 godz.,27.01 – 1 godz.

od 14:15

101

1.02 – 1 godz.,3.02 – 1 godz.,8.02 – 1 godz.,10.02 – 1 godz.

1.03 – 1 godz.,3.03 – 1 godz.,8.03 – 1 godz.,10.03 – 1 godz.,15.03 – 1 godz.,17.03 – 1 godz.,22.03 – 1 godz.,24.03 – 1 godz.

5.04 – 1 godz.,7.04 – 1 godz.,12.04 – 1 godz.,14.04 – 1 godz.,16.04 – 2 godz.,19.04 – 1 godz.,28.04 – 1 godz.,

7.05 – 2 godz.,10.05 – 1 godz.,12.05 – 1 godz.,17.05 – 1 godz.,19.05 – 1 godz.,24.05 – 1 godz.,26.05 – 1 godz.,31.05- 1 godz./ dodatkowa godz. za czerwiec - 2

2.06 – 1 godz./zajęcia przeniesiona na 31.05

 

 

 

 

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

 

Koło recytatorsko – teatralne

 

Mariola Rękawik

4.01 – 2 godz., 11.01 – 2 godz., 18.01 – 2 godz., 25.01- 2 godz.

od 16:00

103

1.02 – 2 godz., 8.02 – 2 godz., 12.02 – 2 godz., 26.02 – 2 godz.,

1.03 – 2 godz., 8.03 – 2 godz., 15.03 – 2 godz., 22.03 – 2 godz.,

5.04 – 2 godz., 12.04 -2 godz., 19.04 – 2 godz., 26.04 – 2 godz.,

10.05 – 2 godz., 17.05 – 2 godz., 24.05 – 2 godz., 31.05 – 2 godz.,

04.06 – 2 godz., 07.06 – 2 godz., 11.06 – 2 godz., 18.06 – 2 godz.

 

 

 

Koło dziennikarskie

Dorota

Dudojć-Prokopczyk

15.01 – 2 godz., 22.01 – 2 godz., 29.01 – 2 godz.

0d 11:00

103

5.02 – 2 godz., 12.02 – 4 godz., 26.02 – 4 godz.

5.03 – 2 godz., 12.03 – 2 godz., 19.03 – 2 godz., 26.03 – 2 godz.

2.04 – 2 godz., 9.04 – 2 godz., 16.04 – 2 godz., 30.04 – 2 godz.

07.05 – 2 godz., 14.05 – 2 godz., 21.05 – 2 godz., 2805 – 2 godz.

4.06 – 3 godz., 11.04 – 2 godz., 18.04 – 3 godz.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego