HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

 

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od stycznia do czerwca 2011 r.

SZKOŁA: Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

ul. Ogrodowa 16A,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Rodzaj zajęć/prowadzący

Grupa

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Sala

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

Klasa III

27.01.2011 r

/2 grupy po 6 godzin/

9:00 – 15:00

6,8,9

Klasa

II

15.03.2011 r

/1 grupa po 6 godzin/

Klasa

II

12.04.2011 r

/2 grupy po 6 godzin/

Klasa

II

14.04.2011 r

/1 grupa po 6 godzin/

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy

i autoprezentacji

 

Anna Przybyszewska

Joanna Ogrodowska

Piotr Mendygrał

Klasa III

28.01.2011 r

/2 grupy po 6 godzin/

9:00 – 15:00

6,8,9

Klasa

II

16.03.2011 r

/1 grupa po 6 godzin/

Klasa

II

13.04.2011 r

/2 grupy po 6 godzin/

Klasa

II

15.04.2011 r

/1 grupa po 6 godzin/

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Marcin Mijal

 

 

I

11.I.2011(3godz.), 25.I.2011(2godz.),

14:50 – 17:10

(3 godziny z przerwą)

14:50 – 16:20

(2 godziny bez przerwy)

 

 

6

1.II.2011(3godz.),8.II.2011(2godz.),

1.III.2011(3godz.),8.III.2011(2godz.), 15.III.2011(2godz.),22.III.2011(2godz.), 29.III.2011(3godz.)

5.IV. 2011(2godz.),12.IV.2011(3godz.),

19.IV.2011(2godz.),

17.V.2011(3godz.),24.V.2011(2godz.),

31.V.2011(3godz.),

7.VI.2011(3godz.)

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Marcin Mijal

 

 

II

13.I.2011(3godz.),20.I.2011(2godz.),

27.I.2011(3godz.)

14:50 – 17:10

(3 godziny z przerwą)

 

 

14:50 – 16:20

(2 godziny bez przerwy)

 

 

 

6

 

3.II.2011(2godz.),10.II.2011(3godz.)

3.III.2011(2godz.),10.III.2011(3godz.),

17.III.2011(2godz.),24.III.2011(2godz.)

7.IV. 2011(3godz.),14.IV.2011(3godz.)

12.V.2011(3godz.),19.V.2011(3godz.),

26.V.2011(3godz.)

2.VI.2011(3godz.)

 

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Gołębiowska

 

III

13.01.2011(2godz.),20.01.2011(2godz.),

27.01.2011(2godz.),

14:00 – 15:30

(2 godziny)

 

 

14:00 – 14:45

(1 godzina)

 

11

 

02.2011(2godz.)

03.03.2011(2godz.),10.03.2011(2godz.),

17.03.2011(2godz.),24.03.2011(2godz.),

31.03.2011(2godz.)

07.04.2011(2godz.),08.04.2011(3godz.),

14.04.2011(2godz.)

 

 

 

MATEMATYKA

Karolina Rojek

 

 

 

I

07.01.2011(1godz.),11.01.2011(2godz.),

25.01.2011(2godz.).

14:00 – 15:30

(2 godziny)

 

 

14:00 – 14:45

(1 godzina)

 

 

1

01.02.2011(2godz.),08.02.2011(2godz.).

01.03.2011(2godz.),04.03.2011(1godz), 08.03.2011(2godz.),

15.03.2011(2godz.),22.03.2011(2godz.),

29.03.2011(2godz.).

01.04.2011(1godz.),05.04.2011(2godz.),

08.04.2011(1godz.),12.04.2011(2godz.),

15.04.2011(1godz.),19.04.2011(2godz.).

13.05.2011(1godz.),17.05.2011(2godz.),

20.05.2011(1godz.),24.05.2011(2godz.),

27.05.2011(1godz.),31.05.2011(2godz.),

 

 

MATEMATYKA

Agnieszka Kuśmirek

 

 

II

17.01.2011(2godz.),24.01.2011(2godz.),

31.01.2011(2godz.),

13:10 – 14:40

(2 godziny)

 

 

13:10 – 15:25

(3 godziny)

12.02.2011

(od 11:00 do 13:15,

3 godziny)

 

 

1

7.02.2011(3godz.),12.02.2011(3godz.),

28.02.2011(2godz.)

7.03.2011(2godz.),14.03.201(2godz.),

21.03.2011(2godz.)

4.04.2011(3godz.),11.04.2011(3godz)

18.04.2011(3godz.),

23.05.2011(3godz.),30.05.2011(3godz.),

6.06.2011(3godz.),

 

MATEMATYKA

Agnieszka Kuśmirek

 

III

13.01.2011(2godz.),22.01.2011(3godz.),

27.01.2011(2godz.)

14:00-15:30

(2 godziny)

8:30-10:45

(3 godziny)

7.04.2011

(od 14:00 do 16:15,

3 godz.)

1

5.02.2011(3godz.),12.02.2011(3godz.)

5.03.2011(3godz.),10.03.2011(2godz.),

24.03.2011(2godz.)

7.04.2011(3godz.),14.04.2011(2godz.)

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Kociołczyk

 

03.01.2011(1godz.),10.01.2011(1godz.), 17.01.2011(1godz.), 22.01.2011(2godz.), 31.01.2011(1godz.)

03.01.2011, 10.01.2011, 17.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011, 07.02.2011,  28.02.2011,  07.03.2011,  11.04.2011, 18.04.2011

(od 13:10 do 13:55, 1 godz.)

21.03.2011,  18.04.2011,  21.04.2011,

(od 14:50 do 15:35, 1 godz.)

22.01.2011, 05.03.2011, 28.03.2011

(od 9:00 do 10:30, 2 godz.)

 

05.02.2011, 12.02.2011, 15.04.2011, 30.04.2011

(od 9:00 do 11:15, 3 godz.)

 

 

 

11

05.02.2011(3godz.),07.02.2011(1godz.),12.02.2011(3godz.),

28.02.2011(1godz.),

07.03.2011(1godz.), 12.03.2011 (2godz) 14.03.2011(1godz.), 21.03.2011(1godz.),28.03.2011(1godz.)

11.04.2011(1godz.),15.04.2011(3godz.), 18.04.2011(1godz.), 21.04.2011(1godz.),30.04.2011(3godz.)

14.05.2011(3godz.),21.05.2011(3godz.),

23.05.2011(1godz.),30.05.2011(1godz.), zaj. Przełożone na wrzesień

02.06.2011(1godz.), 06.06.2011(1godz.),09.06.2011(1godz.) zaj. Przełożone na wrzesień

 

JĘZYK ROSYJSKI

Elżbieta Wieczorek

 

13.01.2011(2godz.),20.01.2011(2godz.), 27.01.2011(2godz.)

14:00 – 15:30

(2 godziny)

 

28.04.2011 r.

14:00 – 14:45

(1 godzina)

 

 

9

03.02.2011(2godz.),10.02.2011(2godz.)

03.03.2011(2godz.),10.03.2011(2godz.),17.03.2011(2godz.),

24.03.2011(2godz.), 31.03.2011(2godz.)

7.04.2011(2godz.),14.04.2011(2godz.), 28.04.2011(1godz.)

 

 

 

 

 

 

 

kurs komputerowy przygotowujący do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL

 

12.02.2011r. – 8 godz.

/podstawy technik informatycznych/

 

 

 

9:00 – 15:30

09.04.2011 r.

(9:00 – 13:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala informatyczna

nr 5

05.03.2011 – 8 godz.

/użytkowanie komputerów/

12.03.2011 r. – 8 godz.

/przetwarzanie tekstów/

19.03.2011 r. – 8 godz.

/przetwarzanie tekstów/

26.03.2011 r. – 8 godz.

/arkusze kalkulacyjne/

02.04.2011 r. – 8 godz.

/arkusze kalkulacyjne/

09.04.2011 r. – 4 godz.

/arkusze kalkulacyjne/

16.04.2011 r. – 8 godz.

/bazy danych/

30.04.2011 r. – 8 godz.

/bazy danych/

07.05.2011 r. – 8 godz.

/grafika menedżerska i prezentacja/

14.05.2011 r. – 8 godz.

/grafika menedżerska i prezentacja/

21.05.2011 r. – 8 godz.

/usługi w sieciach informatycznych/

28.05.2011 r. – 8 godz.

/usługi w sieciach informatycznych/

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego