Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

 

w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

w listopadzie 2010

 

Michał Myziak

Karol Bors

Maksym Kiełbowski

Justyna Frączak

Aleksandra Wojciechowska

Jagoda Sadowska

Sylwia Podsiadlik

We wrześniu i październiku po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji na indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego zgłosiły się do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole następujące osoby:

Błażej Landy

Karol Bors

Michał Myziak

Aleksandra Wojciechowska

Jagoda Sadowska,

Sylwia Podsiadlik

Olga Wiatrak

Justyna Frączak

Maksym Kiełbowski

Wioletta Wyszkowska

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego