Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu

w listopadzie 2010

  1. 1. Bartłomiej Pobocha
  2. 2. Anna Zielińska
  3. 3. Agnieszka Borowa
  4. 4. Monika Domaniewicz
  5. 5. Magdalena Kałużna

W październiku po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji na indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego zgłosiły się do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole następujące osoby:

Marta Jaworska,

Piotr Kordowski

Agnieszka Borowa

Monika Domaniewicz

Magda Kałużna

Agata Fidler

Łukasz Pękacki

Karolina Kolibabska

Joanna Kuberska

Ada Pietrzak

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym. Wzięli również pod uwagę osoby zgłaszające się we wrześniu (Bartłomieja Pobochę i Annę Zielińską).

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego