Harmonogram zajęć w ramach projektu

 

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

Od września do grudnia 2010 r.

SZKOŁA: Specjalny  Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy  im. Św. Franciszka  z  Asyżu  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą

Pl. O. H. Koźmińskiego 9, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

Dzień  tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj  zajęć/Nauczyciel

Grupa

Liczba  godzin

(45 min)

Liczba  godzin

ogółem

Daty  zajęć

1

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

 

 

 

13.45-14.30

14.45-16.15

 

 

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR  I

3

30

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

8.11.2010 r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

6.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010 r.

 

 

16.20-18.35

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR.II

3

30

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

8.11.2010 r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

6.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010 r.

 

 

 

17.15-18.00

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

1

10

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

8.11.2010 r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

6.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010 r.

1

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

 

 

 

15.15-17.30

Terapia  logopedyczna

(mgr Grażyna  Wójcik )

GR I

3

30

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

8.11.2010 r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

6.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010 r

 

 

 

15.45-16.30

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

GR.II

1

10

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

8.11.2010 r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

6.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010 r

Wtorek

 

 

 

16.00-17.30

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

2

20

12.10.2010r.

19.10.2010r.

26.10.2010r.

2.11.2010 r.

9.11.2010r.

16.11.2010 r.

23.11.2010r.

30.11.2010 r.

7.12.2010 r.

14.12.2010r.

1

2

3

4

5

6

7

Wtorek

 

 

 

16.40-18.55

 

Rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień

kółko gastronomiczne

(Elżbieta Drobik )

GR I

3

30

12.10.2010r.

19.10.2010r.

26.10.2010r.

2.11.2010 r.

9.11.2010r.

16.11.2010 r.

23.11.2010r.

30.11.2010 r.

7.12.2010 r.

14.12.2010r.

16.00-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-18.15*

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR III

2

3*

21

12.10.2010r.

19.10.2010r.

26.10.2010r.

2.11.2010 r.

9.11.2010r.

16.11.2010 r.

23.11.2010r.

30.11.2010 r.

7.12.2010 r.

14.12.2010r.*

16.40-18.10

 

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

GRII

2

20

12.10.2010r.

19.10.2010r.

26.10.2010r.

2.11.2010 r.

9.11.2010r.

16.11.2010 r.

23.11.2010r.

30.11.2010 r.

7.12.2010 r.

14.12.2010r

Środa

16.00-18.15

 

 

 

 

16.00-19.00*

 

Rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień

kółko plastyczno-teatralne

(mgr Magdalena Bednarska )

GR II

3

4*

30

13.10.2010r.

20.10.2010 r.

27.10.2010 r.

3.11.2010r.

17.11.2010 r.

24.11.2010r.

1.12.2010r.*

8.12.2010 r.*

15.12.2010r.*

1

2

3

4

5

6

7

Środa

16.00-18.15

 

 

 

 

16.00-19.00*

 

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(mgr Tomasz Dobrodziej)

GR I

3

4*

30

13.10.2010r.

20.10.2010 r.

27.10.2010 r.

3.11.2010r.

17.11.2010 r.

24.11.2010r.

1.12.2010r.*

8.12.2010 r.*

22.12.2010r.*

 

 

 

16.30-18.45

 

 

Rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień

kółko techniczno-fotograficzne

(mgr Wojciech Klamka )

GR.III

3

30

13.10.2010r.

20.10.2010 r.

27.10.2010 r.

3.11.2010r.

10.11.2010 r.

17.11.2010 r.

24.11.2010r.

1.12.2010r.

8.12.2010 r.

15.12.2010r.

 

 

16.45-19.00

 

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

kółko  historyczne

(mgr Dorota Tkacz )

GR .II

3

27

13.10.2010r.

20.10.2010 r.

27.10.2010 r.

3.11.2010r.

17.11.2010 r.

24.11.2010r.

1.12.2010r.

8.12.2010 r.

15.12.2010r

Czwartek

 

 

17.15-18.00

 

 

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR. III

1

9

14.10.2010r.

21.10.2010r.

28.10.2010 r.

4.11.2010r.

18.11.2010r.

25.11.2010r.

2.12.2010r.

9.12.2010r.

16.12.2010r

15.50-18.05

 

 

15.50-18.50*

 

Terapia logopedyczna

(mgr Grażyna  Wójcik )

 

GR.II

3

4*

30

14.10.2010r.

21.10.2010r.

28.10.2010 r.

4.11.2010r.

18.11.2010r.

25.11.2010r.

2.12.2010r.*

9.12.2010r.*

16.12.2010r.*

16.45-19.00

 

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

kółko  historyczne

(mgr Dorota Tkacz )

GR.II

3

3

9.12.2010 r.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego