Lista zakwalifikowanych osób na indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu

w październiku 2010

  1. 1. Anna Recka
  2. 2. Martyna Siwek
  3. 3. Paweł Wołukanis

 

We wrześniu po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji na indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego zgłosiły się do trenera prowadzącego i Koordynatora ds. monitoringu i rekrutacji w szkole następujące osoby:

Joanna Krajewska

Bartłomiej Pobocha

Anna Zielińska

Anna Recka

Martyna Siwek

Mariusz Bałdyga

Paweł Wołukanis

Marta Panasiewicz

Mariola Panasiewicz

 

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich chętnych osób w indywidualnych konsultacjach trener-psycholog  prowadzący warsztaty wraz z Koordynatorem ds. monitoringu i rekrutacji w szkole po analizie planów edukacyjno-zawodowych poszczególnych uczniów zakwalifikowali osoby najbardziej potrzebujące kontaktu z doradcą zawodowym.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego