HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

 

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

od września do grudnia 2010 r.

SZKOŁA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi

Jaroszewskiej w Jurkach, Jurki 32, 05-652 Pniewy

Godziny zajęć

Rodzaj  zajęć/Nauczyciel

Grupa

Daty  zajęć

2

3

4

7

17.15-18.00

18.15.-19.00

 

 

Zajęcia

korekcyjno-sportowe

mgr Iwona Legucka

GR  I

18.10.2010r.

21.10.2010r.

25.10.2010r.

28.10.2010r.

04.11.2010r.

08.11.2010r.

15.11.2010r.

18.11.2010r.

22.11.2010r.

25.11.2010r.

29.11.2010r.

02.12.2010r.

06.12.2010r.

09.12.2010r.

13.12.2010r.

15.30-17.45

Zajęcia

korekcyjno-sportowe

mgr Justyna Wyrzykowska

GR.II

18.10.2010r.

20.10.2010r.

25.10.2010r.

08.11.2010r.

15.11.2010r.

17.11.2010r.

22.11.2010r.

24.11.2010r.

29.11.2010r.

01.12.2010r.

06.12.2010r.

08.12.2010r.

13.12.2010r.

15.12.2010r.

17.00-19.15

Zajęcia

Rozwijanie zainteresowań i  uczniów

mgr Joanna Basińska

GR.II

11.10.2010r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

08.11.2010r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

06.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010r.

 

 

14.00-16.15

Muzykoterapia

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

GR.I

11.10.201r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

08.11.2010r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

06.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010r.

16.20.-18.35

Muzykoterapia

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

GR.II

11.10.201r.

18.10.2010r.

25.10.2010r.

08.11.2010r.

15.11.2010r.

22.11.2010r.

29.11.2010r.

06.12.2010r.

13.12.2010r.

20.12.2010r.

14.30-16.45

 

 

 

Zajęcia

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

koło komputerowe

mgr Tomasz Kusztal

GR.III

13.10.2010r.

20.10.2010r.

27.10.2010r.

03.11.2010r.

10.11.2010r.

17.11.2010r.

24.11.2010r.

30.11.2010r.

01.12.2010r.

08.12.2010r.

15.12.2010r.

14.30-16.45

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

koło historyczne

mgr Bożena Kocój

GR.I

12.10.2010r.

19.10.2010r.

26.10.2010r.

03.11.2010r.

09.11.2010r.

17.11.2010r.

23.11.2010r.

30.11.2010r.

07.12.2010r.

14.12.2010r.

14.30-16.45

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Agnieszka Chudebska

GR.III

12.10.2010r.

19.10.2010r.

21.10.2010r.

26.10.2010r.

09.11.2010r.

04.11.2011r.

09.11.2011r.

16.11.2010r.

18.11.2011r.

23.11.2010r.

30.11.2010r.

07.12.2010r.

14.12.2010r.

15.45-18.00

Terapia logopedyczna

mgr Angelika Kazimierska

GR.I

26.10.2010r.

09.11.2010r.

16.11.2010r.

23.11.2010r.

30.11.2010r.

06.12.2010r.

07.12.2010r.

14.12.2010r.

21.12.2010r.

 

 

 

 

14.30.-16.45

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Monika Nerlo

GR.II

20.10.2010r.

21.10.2010r.

27.10.2010r.

03.11.2010r.

09.11.2010r.

17.11.2010r.

24.11.2010r.

01.12.2010r.

08.12.2010r.

15.12.2010r.

17.15-20.00

(przerwa na kolację 15 min.)

Terapia logopedyczna

mgr Angelika Kazimierska

GR.II

27.10.2010r.

03.11.2010r.

10.11.2010r.

17.11.2010r.

24.11.2010r.

01.12.2010r.

08.12.2010r.

15.12.2010r.

16.12.2010r.

13.30-15.45

13.30.-16.30

Zajęcia

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

koło komputerowe

mgr Artur Różański

GR.I

21.10.2010r.

28.10.2010r.

04.11.2010r.

18.11.2010r.

09.12.2010r.

11.12.2010r.

16.12.2010r.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego