Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztaty z umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji.

W ramach projektu Fundacja MANZANA przeprowadzi dla młodzieży aktywne zajęcia motywujące młodych ludzi do myślenia o swojej przyszłości zawodowej oraz przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

 

Jak będą prowadzone warsztaty i co będzie się działo?

 

Warsztaty prowadzą trenerzy-psycholodzy, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Trenerzy zadbają o atmosferę sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń między uczestnikami, ale przede wszystkim pomogą w zdobyciu nowych umiejętności.

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, czyli młodzież uczestniczy aktywnie w dyskusjach grupowych, ćwiczeniach w podgrupach i w parach, analizuje własne doświadczeni, a przede wszystkim zdobywa nową wiedzę i umiejętności w praktyce, np. biorąc udział w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo na warsztatach jest możliwość lepszego poznawania innych i siebie, np. poprzez wypełnianie testów i kwestionariuszy związanych z pracą.

 

Organizacja warsztatów:
Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, w której uczą się uczniowie.

Warsztaty będą prowadzone w blokach 6-cio godzinnych podczas zajęć dydaktycznych.

Młodzież będzie pracowała w małych grupach - 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy)

Podczas każdego warsztatu  będą rozdane  materiały informacyjne o tematyce warsztatu.

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 

Po warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego młodzież:

- będzie wiedziała więcej o sobie, czyli będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania: kim jestem, czego potrzebuję, jakie posiadam uzdolnienia i kompetencje,

- dowie się również jak wygląda aktualnie rynek pracy, pozna możliwe ścieżki kariery zawodowej,

- na tej podstawie każdy definiuje swoje cele i plany zawodowe.

 

Po warsztatach z metod szukania pracy i autoprezentacji młodzież:

-        będzie znała metody szukania pracy,

-        zdobędzie wiedzę gdzie i jak szukać pracy i która z form jest bardziej skuteczna i dlaczego,

-        będzie posiadała unikalną wiedzę jak pisać CV i list motywacyjny,

-        zdobędzie wiedzę i umiejętności z autoprezentacji, zwiększy wiedzę na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas wystąpień publicznych (młodzież weźmie udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej

 

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne od trenerów.

 

 

Co mówiła młodzież po tych warsztatach?

„Pomaga w wybraniu kierunku kariery, ukazuje realia rynku pracy i podpowiada jak ją zdobyć”

„Nauczyłem się rozmawiać na rozmowach kwalifikacyjnych i wiem jak należy się przygotować”

„Uczą bawiąc. Było wiele ciekawostek oraz pani opowiedziała nam o kluczowych sprawach, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy”

„Można się wiele nauczyć; uświadomił nam jak poprawnie napisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazał wartość i sens pracy”

„Może nam ułatwić znajdowanie pracy po studiach, ćwiczy naszą umiejętność autoprezentacji, sprawdzał nas i wskazywał nam nasze błędy.”

 

Trenerzy prowadzący warsztaty

Anna Przybyszewska

Piotr Mendygrał

Joanna Ogrodowska

OPIS WARSZTATÓW

  1. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Warsztaty będą miały formę 6-cio godzinnych zajęć.

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, w której uczą się uczniowie.

WAŻNE! Młodzież będzie pracowała w małych grupach - 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy) w celu zwiększenia skuteczności warsztatu oraz zbudowania sprzyjającej atmosfery do pracy.

Jeden trener prowadzi jedną grupę. Jeden dzień warsztatowy trwa 6 godzin lekcyjnych.

 

Metoda pracy:

- Warsztaty poprowadzą trenerzy, którzy prowadzili warsztaty z młodzieżą w innych projektach Fundacji MANZANA.

- Warsztaty będą prowadzone przez trenerów psychologów, którzy zadbają o atmosferę sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń między uczestnikami.

- Podczas każdego warsztatu  będą rozdane  materiały informacyjne o tematyce warsztatu.

- Podczas spotkań zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

-          dyskusje grupowe

-          mini-wykłady

-          analizę doświadczenia

-          symulacje rozmów kwalifikacyjnych oparte na rzeczywistych zagadnieniach

-          samopoznanie poprzez wypełnianie testów i kwestionariuszy związanych z pracą

Warsztat ma na celu:

-          zwiększenia  świadomości preferencji zawodowych, zainteresowań i zdolności,

-          poznanie możliwych ścieżek kariery zawodowej,

-          zbudowanie Indywidualnego Planu Działania – planu konkretnych działań młodzieży w zakresie nauki i wykonywanego zawodu,

-          zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych w ramach tego projektu,

-          świadomości korzyści płynących z edukacji szkolnej (jej wpływ na przyszłość-statut społeczny i poziom życia)

-          przekazania wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, a więc najbardziej i najmniej pożądanych zawodów (uświadomienie młodzieży, że niektóre kierunki studiów „produkują” bezrobotnych).

 

 

2. Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji.

Warsztaty będą miały formę 6-cio godzinnych zajęć.

 

Warsztaty podobnie jak w pkt. 1 będą prowadzone metodami aktywnymi przez trenerów psychologów (patrz opis pkt.1). Dodatkowym elementem ćwiczeń będzie kamera, którą będą nagrywane wystąpienia młodzieży i analizowane.

WAŻNE! Młodzież będzie pracowała w małych grupach - 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy).

Warsztat ma na celu:

-        poznanie przez młodzież różnych ścieżek kariery zawodowej (m.in. formy samozatrudnienia),

-        poznanie możliwości pracy na zasadzie wolontariatu, stażu czy praktyk jeszcze w czasie trwania nauki w szkole średniej,

-        poznanie metod poszukiwania pracy,

-        zdobycie wiedzy gdzie i jak szukać pracy i która z form jest bardziej skuteczna i dlaczego,

-        zdobycie umiejętności interpretowania ogłoszeń o pracę i analizy tych ogłoszeń,

-        praktycznych ćwiczeń z właściwego pisania CV i listu motywacyjnego,

-        zdobycie umiejętności oceny przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych  pod kątem umiejętności autoprezentacji (mowy ciała, umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania [w tym również te „trudne” i „niewygodne”], umiejętności zaprezentowania swojej osoby w korzystnym świetle bez uciekania się do kłamstw itd.),

-        zdobycie wiedzy z zakresu struktury prezentacji (pod kątem matury ustnej),

-        poinformowanie młodzieży gdzie może szukać informacji i interesujących zawodach i warunkach jakie należy spełnić by móc je wykonywać,

-        zdobycie konkretnych informacji na temat instytucji rynku pracy, które pomagają w określeniu indywidualnych predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów (poprzez nieodpłatne wykonywanie testów lub nieodpłatnych usług doradcy zawodowego),

-        zdobycie umiejętności autoprezentacji i zwiększenie wiedzy na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas wystąpień publicznych (młodzież weźmie udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej wcielając się przynajmniej raz w pracodawcę – osobę rekrutującą  oraz kandydata do pracy).

 

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne od trenerów.

Po każdym warsztacie wypełniona zostanie ankieta ewaluacyjna.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego