„Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych”

zajęcia dla młodzieży kształtujące pozytywne postawy (otwartości i tolerancji) wobec osób niepełnosprawnych.

 

Głównym celem zajęć jest pokazanie młodzieży z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące i poruszające się na wózku podczas krótkiego wykładu oraz praktycznych warsztatów.

Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych.

 

Cele szczegółowe warsztatów integracyjnych:

- poszerzenie wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych,

- praktyczne doświadczenie trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych,

- zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez młodzież,

- rozbudzenie empatii w młodzieży przyczyniającej się do integracji z osobami niepełnosprawnymi,

- poszerzenie świadomości na temat problemów i trudności osób niepełnosprawnych,

- wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

PRZEBIEG Warsztatów integracyjnych (2 godziny lekcyjne)

Warsztaty w jednej szkole dla będą trwały 5-7 godzin lekcyjnych (od godz. 8.00 do 14.30 w zależności ile klas weźmie w nich udział w danym dniu).

Każda klasa weźmie udział w 3 godzinnych zajęciach (1 godzina wykładu i 2 godziny praktycznych warsztatów). W ten sposób zachowamy nie tylko efektywność szkoleń ale także dotrzemy do dużej grupy odbiorców.

 

Przebieg warsztatów w jednej szkole:

- 1 godz. lekcyjna Wykład (wszystkie klasy razem – 2, 3 klasy)

- następnie 4-6 godzin warsztatów (po 2 godzinie warsztatów dla 1 klasy):

 

Pierwsza godzina zajęć przeznaczona jest na mini – wykład połączony z dyskusją grupową na temat problemów i trudności os. niepełnosprawnych.

 

Kolejne godziny zajęć przeznaczone będą na warsztaty prowadzone przez 2 trenerów.

 

Zorganizujemy trzy główne tematy warsztatów:

1. „Życie w ciemności” - trudności osób niewidzących (2 trenerów)

2. „Świat bez dźwięków” – trudności osób niesłyszących (1 trener)

3. „Chodzę rękoma” - trudności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 trener)

 

Będą to symulowane sytuacje niepełnosprawności, w których uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Dla każdego rodzaju schorzenia przygotowanych zostanie kilka ćwiczeń pokazujących różnorodne trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych. W sumie będzie to 17 ćwiczeń do wykonania w ramach poszczególnych stanowisk przy których będą wykonywane ćwiczenia. Poszczególne stanowiska będą rozmieszczone w taki sposób, aby uczniowie mogli wziąć udział w wybranych zadaniach w ramach 3 tematów warsztatów.

ZAKRES MERYTORYCZNY WARSZTATÓW INTEGRACYJNYCH

 

Warsztaty będą miały charakter interaktywny i warsztatowy.

 

Przykładowe zadania w ramach poszczególnych warsztatów:

 1. 1. Życie w ciemności” - trudności osób niewidomych:
 • nakrywanie stołu
 • przygotowanie kanapki
 • rozpoznawanie warzyw
 • rozpoznawanie owoców
 • dobieranie skarpetek do pary
 • pakowanie prezentu
 • składanie młynka do mięsa
 • nawlekanie sznurowadeł
 • liczenie monet
 • rozwieszanie prania

Uczniowie wykonujący ćwiczenia w ramach tego warsztatu będą mieli zasłonięte oczy, stanowiska do ćwiczeń będą przygotowane w taki sposób, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń.

 

2.   „Świat bez dźwięków” - trudności osób niesłyszących:

 • taniec (jeden uczestnik ma słuchawki na uszach, drugi nie – próbują razem zatańczyć)
 • porozumiewanie się (jeden uczestnik ma zatyczki do uszu, druga osoba próbuje przekazać mu informację otrzymaną na kartce)

Uczniowie wykonujący ćwiczenia w ramach tego warsztatu będą mieli wyciszające zatyczki w uszach lub słuchawki.

 

3. Chodzę rękoma”- trudności osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

 • zmiatanie na wózku
 • jedzenie na wózku przy nie dostosowanym stole
 • slalom na wózku
 • tor przeszkód (bariery architektoniczne i inne codzienne czynności) na wózku inwalidzkim
 • składanie wózka inwalidzkiego

Uczniowie wykonujący ćwiczenia w ramach tego warsztatu będą poruszali się na wózku inwalidzkim.

 

METODA PRACY

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi.

-          mini-wykład

-          dyskusja grupowa

-          symulacje (praktyczne ćwiczenia warsztatowe) oparte na rzeczywistych czynnościach wykonywanych na co dzień przez osoby niepełnosprawne.

 

Warsztaty będą prowadzone przez trenerów psychologów i pedagogów,

Magdalenę Wawrzycką i Paulinę Trojanowską

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego