Indywidualne doradztwo zawodowe, czyli spotkania z psychologiem- doradcą zawodowym.

Po warsztatach w liceach ogólnokształcących będą możliwe indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Spotkania będą odbywały się z osobą, która zgłosi potrzebę dodatkowej konsultacji (by utworzyć Indywidualny Plan Działania).

Przygotowanie IPD służy zwiększeniu aktywności osoby poszukującej pracy w kierunku znalezienia ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Utworzenie IPD odbywa się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie podejmie uczeń w celu własnej edukacji, a w przyszłości znalezienia pracy.

Doradca ocenia realność planowanych działań, pomaga w planowaniu kariery, daje wsparcie uczniowi, ale nie podejmuje za niego ostatecznych decyzji. Klient sam dzięki analizie własnej sytuacji planuje karierę zawodową.

Podczas tworzenie IPD uczeń określi dodatkowo rodzaj szkolenia/zajęć pozalekcyjnych, w którym chciałaby uczestniczyć podczas projektu.

Organizacja spotkań:

Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły w określonych dniach i godzinach. Uczeń wcześniej będzie zgłaszał swoją potrzebę do lokalnego koordynatora na terenie szkoły. Koordynator będzie dokonywał zapisów uczniów i informował psychologa o terminach.

Zakładamy, ze 10% uczniów w danej klasie będzie korzystać z indywidualnych spotkań – 2 osoby w 1 klasie.

Średnia ilość godzin pracy: 2 godziny z 1 uczniem.

Podczas całego projektu planowanych jest 180 godzin doradztwa indywidualnego.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego