PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia terapii logopedycznej w SOSW Nowe Miasto n/P.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć terapii logopedycznej w SOSW
w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Weronika Bielecka

 

I SPS

2.

 

Jan Tomczyk

 

I SPS

3.

 

Mateusz Matysiak

 

II SPS

4.

 

Łaski Michał

 

IV SPS

5.

 

Mariusz Łyżwa

 

I ULOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć terapii logopedycznej w SOSW
w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Kucharska Katarzyna

 

I  SPDPS

2.

 

Mizerski Przemysław

 

I SPDPS

3.

 

Zelman Damian

 

I SPDPS

4.

 

Grabik Joanna

 

II SDPS

5.

 

Dorociak Aneta

 

II ZSZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć terapii logopedycznej w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Rafał Waligóra

 

II SPDPS

 

Daniel Binkiewicz

 

II SPDPS

 

Sudak Adrian

 

II SPDPS

 

Bielecki Damian

 

II GS

 

Sudak Marcin

 

III GS

 

Budek Aneta

 

I SPDPS

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego