PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW Nowe Miasto n/P.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień
w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:


Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Aneta Budek

 

I SPDPS

2.

 

Karol Nowak

 

II ZSZS

3.

 

Adrian Sudak

 

II SPDPS

4.

 

Mantorska Ewelina

 

II GS

5.

 

Lesiak Damian

 

II GS

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Kozłowski

 

V SPS

2.

 

Hubert Lasota

 

I ULOS

3.

 

Lesiak Mariola

 

V SPS

4.

 

Krzysztof Szewczyk

 

II ZSZS

5.

 

Marta Warszton

 

VI SPS

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:


Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Dygas

 

II ZSZS

2.

 

Damian Oracz

 

I ZSZS

3.

 

Grabowski Paweł

 

II GS

4.

 

Grabowski Piotr

 

I GS

5.

 

Beska Iwona

 

III GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Adrian Kacprzyk

 

 

Szatkowska Katarzyna

 

 

Rutkowski Tomasz

 

 

Lucyna Czapnik

 

II GS

 

Kuleczka Paulina

 

II GS

 

Łaska Gabriela

 

I ZSZS

 

Śmigiel Kinga

 

I ZSZS

 

Kłos Marta

 

III GS

 

Piekarski Paweł

 

I SPDPS

10.

 

Milczarek Mateusz

 

II ZSZS

11.

 

Beska Sylwester

 

I ULOS

12.

 

Łyżwa Mariusz

 

I ULOS

13.

 

Bielecki Damian

 

II GS

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego