PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z Muzykoterapii w SOSW Nowe Miasto n/P.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć z muzykoterapii w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:


Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Oskar Kwiecień

 

IV SPS

2.

 

Łukasz Gniady

 

III SPS

3.

 

Andżelika Wielgus

 

VI SPS

4.

 

Patryk Powąska

 

III SPS

5.

 

Maruszewska Małgorzata

 

V SPS

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć z muzykoterapii w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Bartłomiej Dąbrowski

 

II GS

2.

 

Damian Pasiński

 

II GS

3.

 

Marcin Pasiński

 

IV SPS

4.

 

Klaudia Partyka

 

V SPS

5.

 

Kamil Worach

 

V SPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z muzykoterapii w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Katarzyna Kłos

 

I GS

 

Marta Kłos

 

III GS

 

Łaska Gabriela

 

I ZSZS

 

Lesiak Mariola

 

V SPS

 

Marta Warszton

 

VI SPS

 

Arkadiusz Warszton

 

I GS

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego