PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA KOREKCYJNO - SPORTOWE

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z Korekcyjno - sportowe w SOSW Nowe Miasto n/P.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć korekcyjno - sportowych w SOSW
w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Sudak Marcin

 

III GS

2.

 

Piekarski Paweł

 

I  SPDPS

3.

 

Waligóra Rafał

 

II SPDPS

4.

 

Binkiewicz Daniel

 

II SPDPS

5.

 

Bielecki Damian

 

II GS

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć korekcyjno – sportowych w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Monika Piętka

 

I  SPDPS

2.

 

Karolina Szczepańska

 

I ZSZS

3.

 

Łukasz Hylicki

 

III GS

4.

 

Rafał Pawiński

 

II GS

5.

 

Szymon Wielgus

 

III GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć korekcyjni - sportowych w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Gabriela Łaska

 

I ZSZS

 

Lesiak Mariola

 

V SPS

 

Paulina Kuleczka

 

II GS

 

Marta Warszton

 

VI SPS

 

Aneta Dorociak

 

II ZSZS

 

Dygas Paweł

 

II ZSZS

 

Paweł Kozłowski

 

V SPS

 

Hubert Lasota

 

I ULOS

 

Damian Oracz

 

I ZSZS

10.

 

Arkadiusz Warszton

 

I GS

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego