PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia Dydaktyczno – wyrównawcze  w SOSW Nowe Miasto n/P.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Arkadiusz Warszton

 

I GS

2.

 

Kuleczka Paulina

 

II GS

3.

 

Czapnik Lucyna

 

II GS

4.

 

Katarzyna Kłos

 

I GS

5.

 

Łaska Gabriela

 

I ZSZS

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Rafał Kargul

 

III GS

2.

 

Kucharczyk Tomasz

 

III ZSZS

3.

 

Beska Grzegorz

 

I ZSZS

4.

 

Dziedzic Konrad

 

II ZSZS

5.

 

Michalik Mateusz

 

III ZSZS

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Milczarek Mateusz

 

II ZSZS

2.

 

Śmigiel Kinga

 

I ZSZS

3.

 

Goździk Monika

 

III GS

4.

 

Kłos Marta

 

III GS

5.

 

Bielecka Iwona

 

I ULOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych na zajęcia Dydaktyczno – wyrównawcze w SOSW
w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:


Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Marcin Sudak

 

III GS

 

Aneta Dorociak

 

II ZSZS

 

Łaski Michał

 

IV SPS

 

Dygas Paweł

 

II ZSZS

 

Łukasik Magdalena

 

II ZSZS

 

Szewczyk Krzysztof

 

II ZSZS

 

Kryćka Łukasz

 

I ULOS

 

Łyżwa Mariusz

 

I ULOS

 

Karol Nowak

 

II ZSZS

10.

 

Kowalczyk Marcin

 

III ZSZS

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego