PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacja uczestników na zajęcia terapii logopedycznej w SOSW Jurkach.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Grupa I

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I Zajęć terapii logopedycznej w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Maciej Pruszkowski

II SPS

2.

Damian Regulski

I SPS

3.

Kamila Winiarska

I SPS

4.

Monika Zając

I SPS

5.

Maciej Leszko

II SPS


 

 

 

Grupa II

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II Zajęć terapii logopedycznej w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Adrian Klimowicz

II GS

2.

Aleksandra Durka

II GS

3.

Grzegorz Bagiński

III GS

4.

Adam Maluszczak

I PDP

5.

Mateusz Bartosiak

II GS


 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Zajęć terapii logopedycznej w SOSW
w Jurkach roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Durka Urszula

I PDP

2.

 

Matulka Damian

II ZSZS

3.

 

Durka Paulina

II OP

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego