PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacja uczestników na zajęcia Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW w Jurkach.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Grupa I

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Bożek

 

III ZSZS

2.

 

Łukasz Jarecki

III ZSZS

3.

 

Kamil Krajewski

II ZSZS

4.

 

Paweł Marczak

I ZSZS

5.

 

Matulka Damian

II ZSZS


 

 

 

 

 

 

 

Grupa II

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Anna Bieniek

I PDP

2.

 

Paulina Durka

II PDP

3.

 

Urszula Durka

I PDP

4.

 

Karolina Nalej

II PDP

5.

 

Kazimiera Szymańska

I PDP


 

 

 

Grupa III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w SOSW Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Jan Bieniek

 

II GS

2.

 

Sebastian Rogin

 

I GS

3.

 

Michał Urbański

 

I GS

4.

 

Michał Polaczek

 

III SPS

5.

 

Przemysław Katana

 

II GS


 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
w SOSW Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Bagiński Grzegorz

 

III GS

2.

 

Dąbrowski Damian

 

III GS

3.

 

Jachowski Adam

 

VI SPS

4.

 

Spólny Piotr

 

VI SPS

5.

 

Dębowski Sebastian

 

I GS

6.

 

Idzikowska Beata

 

II ZSZS

7.

 

Idzikowski Paweł

 

I ULOS

8.

 

Krasiński Paweł

 

I ZSZS

9.

 

Musińska Małgorzata

 

I ULOS

10.

 

Nalej Przemysław

 

II ZSZS


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego