PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z Muzykoterapii w SOSW w Jurkach.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Grupa I

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I Zajęć z muzykoterapii w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Katarzyna Michalska

I GS

2.

Mariola Nalej

I GS

3.

Karol Milczarski

II GS

4.

Katarzyna Majewska

II GS

5.

Rafał Skórzyński

I GS


 

 

 

Grupa II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II Zajęć z muzykoterapii w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Szymon Widalski

I ZSZS

2.

Norbert Zabelski

I GS

3.

Jacek Makowski

I GS

4.

Jakub Szyszkiewicz

II GS

5.

Karolina Zawadzka

III GS

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Zajęć z muzykoterapii w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Lasocki Karol

III PDP

2.

 

Sokołowska Kinga

II PDP

3.

 

Durka Paulina

II PDP

4.

 

Rogin Sebastian

I GS

5.

 

Majewska Maja

IV SPS

6.

 

Rylska Agnieszka

IV SPS

7.

 

Płatek Patrycja

VI SPS

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego