PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA KOREKCYJNO - SPORTOWE

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z Korekcyjno - sportowe w Jurkach.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Grupa I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I Zajęć korekcyjno-sportowych w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Anna Budna

II ZSZS

2.

 

Beata Idzikowska

II ZSZS

3.

 

Monika Iwańska

I ZSZS

4.

 

Karolina Sadowska

III PDP

5.

 

Joanna Szelągowska

I ZSZS


 

 

 

 

 

 

 

Grupa II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II Zajęć korekcyjno-sportowych w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Maja Majewska

IV SPS

2.

 

Patrycja Płatek

VI SPS

3.

 

Agnieszka Zając

IV SPS

4.

 

Sauer Karolina

III GS

5.

 

Monika Jachowska

III GS


 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Zajęć korekcyjno-sportowych w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Klaudia Markiewicz

 

VI SPS

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego