PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia Dydaktyczno – wyrównawcze  w SOSW Jurkach.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Grupa I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Anna Prazimowska

 

I ULOS

2.

 

Wioletta Szymczak

 

I ULOS

3.

 

Paweł Fijałkowski

 

I ULOS

4.

 

Michał Rudnicki

 

I ULOS

5.

 

Bylica Łukasz

 

I ULOS


 

 

 

 

 

 

 

Grupa II

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Damian Dąbrowski

 

VI SPS

2.

 

Adam Jachowski

VI SPS

3.

 

Agnieszka Rylska

IV SPS

4.

 

Piotr Spólny

VI SPS

5.

 

Robert Waligóra

IV SPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SOSW w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Bogusława Krajewska

 

II GS

2.

 

Piotr Marczak

 

II GS

3.

 

Mateusz Milczarski

 

V SPS

4.

 

Małgorzata Michalska

 

II GS

5.

 

Agata Rylska

 

V SPS


 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SOSW
w Jurkach w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Skórzyński Rafał

 

I ULOS

2.

 

Grzegorz Bagiński

 

III GS

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego