PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą .

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

GRUPA I

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Dominik Cholewiński

1a

2.

 

Magdalena Jackowska

1b

3.

 

Anna Łokietek

1a

4.

 

Aleksandra Rączka

 

1a

5.

 

Katarzyna Sławińska

1b

6.

 

Natalia Słomińska

1b

7.

 

Ewelina Strulak

1b

8.

 

Aleksandra Wolska

1b

9.

 

Martyna Wolska

1b

10.

 

Tobiasz Wykowski

1b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Przemysław Nieszporek

1a

2.

 

Eliza Prawda

1b

3.

 

Dominika Brzezińska

1c

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Konrad Górecki

2b

2.

 

Marta Wrona

2b

3.

 

Łukasz Strulak

2b

4.

 

Tomasz Różański

2b

5.

 

Martyna Lewecka

2a

6.

 

Karol Staszewski

2c

7.

 

Mateusz Górecki

2c

8.

 

Ewelina Litwin

3b

9.

 

Beata Zaręba

3b

10.

 

Beata Słomińska

3b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Marta Kucharska

3b

1.

 

Ewelina Marciszewska

3a

2.

 

Agnieszka Pacucha

2 b

4.

 

Klaudia Wykowska

2 b

5.

 

Izabela Grudzień

2 b

6.

 

Katarzyna Wasiak

2 b

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Ismena Wąsik

3c

2.

 

Maksym Kiełbowski

3c

3.

 

Jagoda Gołos

3c

4.

 

Anna Górska

3c

5.

 

Michał Chowaniak

3b

6.

 

Joanna Brzezińska

3a

7.

 

Małgorzata Sobolewska

3a

8.

 

Karol Bors

3a

9.

 

Marta Dudzińska

3a

10.

 

Aleksandra Wojciechowska

3a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w  Nowym Mieście nad Pilicą roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Piotr Karwowski

3a

2.

 

Adam Zgieb

3a

3.

 

Adrian Kraus

3a

4.

 

Marika Krawczykowska

3c

5.

 

Krystian Majewski

3b

6.

 

Piotr Dziuba

3b

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego