PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Wolska Martyna

1b

2.

 

Jackowska Justyna

2a

3.

 

Senator Izabela

2a

4.

 

Górecki  Mateusz

2c

5.

 

Pietrzak Mariusz

2b

6.

 

Maciejewska Natalia

3b

7.

 

Pietrzak Anna

3b

8.

 

Szczepańska Monika

3b

9.

 

Warokomska Paulina

3b

10.

 

Tomczyk Sebastian

3b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego