PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą .

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Anna Bors

2c

2.

 

Karina Chowaniak

2b

3.

 

Karolina Ciapa

2c

4.

 

Martyna Fornalczyk

2a

5.

 

Marek Kopytowski

2a

6.

 

Marek Melon

2c

7.

 

Justyna Sułek

2c

8.

 

Bartłomiej Szpindler

2c

9.

 

Agnieszka Warszton

2c

10.

 

Paweł Zając

2a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Łukasz Bors

2b

2.

 

Krystian Stępień

2a

3.

 

Michał Myziak

3a

4.

 

Justyna Szopa

3b

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego