PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą.

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Grupa I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Magda Matysiak

2b

2.

 

Agnieszka Bystros

1a

3.

 

Michał Białas

1a

4.

 

Lucyna Korycka

1a

5.

 

Natalia Wasiak

2b

6.

 

Magdalena Mikusek

1a

7.

 

Anna Libera

1c

8.

 

Monika Świstak

1a

9.

 

Agnieszka Pacucha

2b

10.

 

Paweł Dziuba

1a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy I zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Dominika Pruszczyk

2b

2.

 

Tomasz Różański

2b

3.

 

Konrad Górecki

2b

4.

 

Natalia Grzywacz

2a

5.

 

Kamil Wielgus

1a

6.

 

Paulina Jasińska

1c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupa II

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Adam Komar

2a

2.

 

Joanna Bednarska

2a

3.

 

Małgorzata Binkiewicz

1a

4.

 

Jan Gulina

1c

5.

 

Karina Chowaniak

2b

6.

 

Konrad Polkowski

2a

7.

 

Aleksandra Nieszporek

2a

8.

 

Katarzyna Wasiak

2b

9.

 

Mateusz Chałupka

2a

10.

 

Kamila Molenda

2a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy II zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Wojciech Blus

2a

2.

 

Marta Wrona

2b

3.

 

Patrycja Dziuba

1b

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUPA III

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Justyna Szopa

3b

2.

 

Olga Kowalska

3b

3.

 

Katarzyna Grotek

3a

4.

 

Olga Wiatrak

3a

5.

 

Michał Myziak

3a

6.

 

Karolina Jasik

3a

7.

 

Marta Nieszporek

3a

8.

 

Katarzyna Rylska

3c

9.

 

Marika Krawczykowska

3c

10.

 

Magdalena Dziedzic

2a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy III zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Konrad Małek

3a

2.

 

Szymon Lejk

3b

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego