PROTOKÓŁ Z DODATKOWEJ REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W wyniku zakończenia udziału w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” uczniów klas maturalnych:

  1. Cygan Grzegorz (III a);
  2. Gorzkowski Karol (III a);
  3. Niedziałek Sylwia (III a).

na ich miejsce zostali zakwalifikowani na zajęcia z języka rosyjskiego uczniowie z listy rezerwowej:

  1. Witan Grzegorz (I b);
  2. Seliga Anna (I a);
  3. Prusiński Paweł (1 b).

 

 

 

 

 

 

 

..............................................

/podpis Koordynatora ds. Monitoringu i rekrutacji/

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego