PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Wrzesińska Malwina

2a

2.

 

Kowalska Monika

2a

3.

 

Piekarniak Anna

2a

4.

 

Krężałek Paulina

2a

5.

 

Lutek Luiza

2a

6.

 

Kacprzak Ewelina

2a

7.

 

Kocyk Patrycja

2a

8.

 

Dunst Karolina

2a

9.

 

Kulka Patryk

2c

10.

 

Wlazeł Michał

2c

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

Gozdera Kinga

 

2c

Celary  Jakub

 

2 c

Cybulska Katarzyna

 

2c

Hałaj Paulina

 

2b

Kapa Justyna

 

2b

Koc Magdalena

 

2b

Krześniak Beata

 

2b

Mikołajczyk Agnieszka

 

2b

Suwała Wiktoria

 

2b

10.

Świątek Piotr

 

2b


 

GRUPA III

 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Chmielewska Beata

1a

 

Trzos Karolina

1a

 

Kociszewska Paulina

1a

 

Konopka Zuzanna

1a

 

Pacholczak Marta

1a

 

Cwyl Maciej

1a

 

Seliga Anna

1a

 

Budzikowska Karolina

1a

 

Dobosz Martyna

1a

10.

 

Jakymczuk Olena

1a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

2.

 

Suwała Monika

 

1a

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego