PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z KOŁA RECYTATORSKO - TEATRALNEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia do koła recytatorsko – teatralnego w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z koła recytatorsko - teatralnego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Dobosz Martyna

1a

 

Kociszewska Paulina

1a

 

Sułkowski Przemysław

1a

 

Lipińska Klaudia

1a

 

Suwała Monika

1a

 

Napiórkowski Cyprian

1a

 

Wojciechowski Dominik

 

2b

 

Krześniak Beata

 

2b

 

Strzałkowska Magdalena

 

2b

 

Hałaj Paulina

 

2b

 

Koc Magdalena

2b

 

Woźniak Paulina

2b

 

Kapa Justyna

2b

 

Zieliński  Kamil

2b

 

Zarzycki Krzysztof

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z koła recytatorsko - teatralnego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Białkowska Natalia

 

1 a

2.

 

Lutek Luiza

 

2 a

3.

 

Biedrzycka Karolina

 

2 a

4.

 

Kulka Patryk

 

2 c

5.

 

Wlazaeł Michał

 

2 c

6.

 

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego