PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka rosyjskiego
w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Chmielewska Justyna

1b

2.

 

Lenarczyk Natalia

1b

3.

 

Miziołek Mateusz

1b

4.

 

Ostaszewska Daria

1b

5.

 

Kociszewska Paulina

1a

6.

 

Konopka Zuzanna

1a

7.

 

Skoczek Cezary

1a

8.

 

Gorzkowski Karol

3a

9.

 

Niedziałek Sylwia

3a

10.

 

Cygan Grzegorz

3a

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

 

Witan Grzegorz

1 b

 

 

Seliga Anna

1 a

 

 

Prusiński Paweł

1 b

 

 

Orzechowska Kinga

3 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego